Found: 1,300  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ชิวิตในสะวันน่า" การออกแบบเครื่องแต่งกายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากไอริกามิ = "Lives in Savannaha" Fash...
ชื่อผู้แต่งกรรณิการ์ เรืองเกตุ
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่อง"ทอมในผ้าคลุม" / นัจรีย์ หมีนพราน
ชื่อผู้แต่งนัจรีย์ หมีนพราน
พิมพลักษณ์2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องล้ำสมัยในสยาม / ศิริญญา สุจินตวงษ์.
ชื่อผู้แต่งศิริญญา สุจินตวงษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2554.
เลขเรียกDS563.5 ศ452,039.95911 ศ37ห 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 หัวโขน โครงการภูมิปัญญาไทยในหัวโขน [text] / ไตรรัตน์ พิพัฒโภคผล ; ศูนย์ศึกษาภูมิปัญญาไทยในราม...
ชื่อผู้แต่งไตรรัตน์ พิพัฒโภคผล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สหมินตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิซซิ่ง, 2558.
เลขเรียกPN1978.T5 ห159 2558,อ 792.026 ต963ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ / มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2551.
เลขเรียกDS 586 ส35 2551
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 วันเปลี่่ยนฉันให้สวยเดิ้น : let''s be healthy / รัตติยา นิลกลม
ชื่อผู้แต่งรัตติยา นิลกลม
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ธิงค์ บียอน, 2553
เลขเรียกWA100 ร366ย 2553,646.76 ร114ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 สุดยอดแฟชั่นดีไซเนอร์ของโลก / หนึ่งธิดา เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งหนึ่งธิดา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มายิก, 2547.
เลขเรียกTT505.A1 ห36,746.92092 ห159ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 สุดยอดแฟชั่นดีไซเนอร์ของโลก = The world''s top 20 fashion designer / หนึ่งธิดา ราเมศวร์ : เรียบ...
ชื่อผู้แต่งหนึ่งธิดา ราเมศวร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กถา, ค.ศ. 2010 [2553]
เลขเรียกTT505.A1 ห159 2553,746.92 ห37ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 สุดยอดแฟชั่นดีไซเนอร์ของโลก = The world's top 20 fashion designers / หนึ่งธิดา : เรียบเรียง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มายิก, ม.ป.ป.
เลขเรียกTT505.A1 ห159,746.92 ย318
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 สุดยอดแฟชั่นดีไซเนอร์ของโลก = The world's top 20 fashion designers / หนึ่งธิดา ราเมศวร์, เรียบเ...
ชื่อผู้แต่งหนึ่งธิดา ราเมศวร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กถา, [2553].
เลขเรียกTT505.A1 ห159 2553,746.92092 ห159ย 2553 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 สุดยอดแฟชั่นดีไซเนอร์ของโลก/ หนึ่งธิดา.
ชื่อผู้แต่งหนึ่งธิดา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มายิก, [2555].
เลขเรียกTT 505.A1 ห159ย [2555]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 แบรนด์แฟชั่นระดับโลก / สุจินตนา สงวนหมู่.
ชื่อผู้แต่งสุจินตนา สงวนหมู่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิสคอมเซ็นเตอร์, 2555.
เลขเรียกTT507 ส755ย,746.92 ส755ย
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง48 ไอเดียสร้างสไตล์สวยได้ 360 องศา / ริเอะ มิยะตะ, เขียน ; อะกิระ เอะบิฮะระ, วาดภาพ ; อาคิรา รัตนาภ...
ชื่อผู้แต่งมิยะตะ, ริเอะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ How-To อมรินทร์พริ้นติ้งแอด์พับลิชชิ่ง, 2556.
เลขเรียกGT1720 ม581ส,646.7 ม74ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง49 เคล็ดลับปรับสไตล์ สวยไfh สบายกระเป๋า/ ริเอะ มิยะตะ, เขียน ; อะกิระ เอะบิฮะระ, วาดภาพ ; อาคิรา รั...
ชื่อผู้แต่งมิยะตะ ริเอะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้น How-to, 2556.
เลขเรียกGT1720 ม581,646.7 ม74ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา