Found: 567  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"กิน" น้ำชะลอวัย = The water secret : The water secret : the cellular breakthrough to look and fee...
ชื่อผู้แต่งมูราด, ฮาวเวิร์ด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์สุขภาพ, 2555.
เลขเรียกRM252 .ม74 2555,WB442 ม679ก 2555,615.853 ม679ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ธุรกิจความงามใช้แล้วสวยขายแล้วรวย / ผู้เขียน กองบรรณาธิการ ; บรรณาธิการ พงษ์เทพ แสงซื่อ.
ชื่อผู้แต่งกองบรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พีเพิลมีเดีย, 2553.
เลขเรียกHF5386 ก523,646.76 ส727ส 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ธุรกิจสวยครบเครื่อง "รวย" ครบสูตร / บรรณาธิการ ณัฐวุฒิ บัวใหญ่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พีเพิลมีเดีย, 2551.
เลขเรียกHD9970.5.C673T5 ส6 2551,338.4764672 ก528ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง107 เคล็ดลับทำสวยฉับไว/ นิคกี้ หิรัญพัฒน์.
ชื่อผู้แต่งนิคกี้ หิรัญพัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไพลิน, 2541.
เลขเรียกRA 778 น552ร 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 วิธีเสริมเสน่ห์ทั่วเรือนกาย / ศลิษา เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งศลิษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมิต, [254-].
เลขเรียกRA778 ศ4ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 เรื่องหล่อไม่ต้องรอให้ใครช่วย / โชคชัย ชยธวัช.
ชื่อผู้แต่งโชคชัย ชยธวัช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซี.พี.บุ๊ค สแตนดาร์ด, 2546.
เลขเรียกBJ1809 ช813 2546,613.0423 ช 928 ร 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 เคล็ดลับให้หน้าใสเด้งโหงวเฮ้งผิวดี / จิตรา ก่อนันทเกียรติ
ชื่อผู้แต่งจิตรา ก่อนันทเกียรติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จิตรา, 2546.
เลขเรียกRA778 จ456ส 2546,613 จ34ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง143 เคล็ดอ่อนเยาว์ ชะลอวัย / ศิตาภรณ์ ศิโรช.
ชื่อผู้แต่งศิตาภรณ์ ศิโรช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไพลิน, 2549.
เลขเรียกRA776.75 .ศ63 2549,646.72 ศ564ห 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 วันเปลี่่ยนฉันให้สวยเดิ้น : let''s be healthy / รัตติยา นิลกลม
ชื่อผู้แต่งรัตติยา นิลกลม
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ธิงค์ บียอน, 2553
เลขเรียกWA100 ร366ย 2553,646.76 ร114ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง250 เคล็ดลับความงาม ฉบับสวยแบบอ่อนเยาว์ / บุหงารำไพ.
ชื่อผู้แต่งบุหงารำไพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ไพลินบุ๊คเน็ต, 2546.
เลขเรียกRA778 บ687ส 2546,646.72 บ49ส 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง48 ไอเดียสร้างสไตล์สวยได้ 360 องศา / ริเอะ มิยะตะ, เขียน ; อะกิระ เอะบิฮะระ, วาดภาพ ; อาคิรา รัตนาภ...
ชื่อผู้แต่งมิยะตะ, ริเอะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ How-To อมรินทร์พริ้นติ้งแอด์พับลิชชิ่ง, 2556.
เลขเรียกGT1720 ม581ส,646.7 ม74ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง49 เคล็ดลับปรับสไตล์ สวยไfh สบายกระเป๋า/ ริเอะ มิยะตะ, เขียน ; อะกิระ เอะบิฮะระ, วาดภาพ ; อาคิรา รั...
ชื่อผู้แต่งมิยะตะ ริเอะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้น How-to, 2556.
เลขเรียกGT1720 ม581,646.7 ม74ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา