Found: 4  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาต่อเนื่องทางวิชาชีพแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพพยาบาล /...
ชื่อผู้แต่งอมราภรณ์ หมีปาน
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียก610.73 อ167ก 2549
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บโดยครูต้นแบบ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : รายงานการวิจัย / ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายมาตรฐานสื่อและนวัตกรรม สำนักมาตรฐานอาชีวศึกษาและอาชีพ, 2550.
เลขเรียก371.334 ก494
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรฐานและแนวปฏิบัติการเรียนการสอน MOOC ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ / ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ, ...
ชื่อผู้แต่งปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2560
เลขเรียกLB1044.87 ป-ม 2560,371.33 ป453ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บโดยครูต้นแบบ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา = Devel...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : /ฝ่ายมาตรฐานสื่อและนวัตกรรม สำนักมาตรฐานอาชีวศึกษาและอาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2550.
เลขเรียกวจ LB1044.87 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา