Found: 12  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1421 ปีที่จีนค้นพบโลก = 1421 The year China discovered the world / โดย Gavin Menzies ; เรืองช...
ชื่อผู้แต่งเมนซีส์, กาวิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2554.
เลขเรียกG 322 ม746ห 2554,910.951 ม55ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1421 ปีที่จีนค้นพบโลก = The year China discovered the world / Gavin Menzies ; เรืองชัย รักศรีอักษร...
ชื่อผู้แต่งเมนซีส์, กาวิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2550.
เลขเรียกG322 .ม74 2550,951 ม83ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเดินเรือพาณิชย์ในลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนระหว่างไทย-จีน ภายใต้กรอบเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน : รายงานการ...
ชื่อผู้แต่งธีรภัท ชัยพิพัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555
เลขเรียกส.ร. 629.045 ธ376ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจีนพิชิตโลก : บทสรุปพลิกหน้าประวัติศาสตร์ยุคเดินเรือ / เขียน/เรียบเรียง โยธิน เอื้อคณารักษ์.
ชื่อผู้แต่งโยธิน เอื้อคณารักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, 2549.
เลขเรียกG322 ย93,910.45 ย842จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์และการออกแบบทางตรรก ชม กิ้มปาน [Text]
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ดวงกมล 2532
เลขเรียก621.3 ช16ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเจิ้งเหอ ซำปอกงและอุษาคเนย์ / สืบแสง พรหมบุญ.
ชื่อผู้แต่งสืบแสง พรหมบุญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2549.
เลขเรียกHF3834.6.จ77 ส735 2549,951 ส736จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเจิ้งเหอ พนมทะเลศรี : พญามังกรแห่งท้องทะเล / ประทีป ชุมพล, ผู้แต่ง
ชื่อผู้แต่งประทีป ชุมพล
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : นาคร, 2559.
เลขเรียกHF3834.6.จ72 ป45
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเจิ้งเหอ แม่ทัพขันที ซำปอกง / ปริวัฒน์ จันทร.
ชื่อผู้แต่งปริวัฒน์ จันทร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2553.
เลขเรียกHF3834.6.จ72 ป46 2553,387.5 ป47จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเหตุเกิดในราชวงค์หมิง / โครงการจีนศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ร่วมกับ โครงการปริญญาโทวัฒน...
ชื่อผู้แต่งโครงการประชุมทางวิชาการ "เหตุเกิดในราชวงศ์หมิง" (2553 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชวนอ่าน, 2553.
เลขเรียกDS753 .ค94 2553,951 ค961ห 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา