Found: 134  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDEVELOPMENT OF MOBILE SENSORS FOR MEASUREMENT OF KNEE MOTION AND APPLICATION IN PATIENTS WITH KNEE O...
ชื่อผู้แต่งTossaphon Jaysrichai.
พิมพลักษณ์2014.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกายวิภาคศาสตร์ : ระบบการเคลื่อนไหว พ.กว.308 / โดย สุธี สุทัศน์ ณ อยุธยา ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2526.
เลขเรียก611.01897
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกายวิภาคศาสตร์ = Human anatomy / วิมลวรรณ นาคเอี่ยม และ ดวงฤดี เชิดวงศ์เจริญสุข.
ชื่อผู้แต่งวิมลวรรณ นาคเอี่ยม.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ภาคพื้นฐานสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา, 2540.
เลขเรียก612.04 ว672ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา / โดย สนั่น สุขวัจน์ ; เรียบเรียงและเพิ่มเติม โดย เดือน ชาติกานนท์ ... [...
ชื่อผู้แต่งสนั่น สุขวัจน์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2535.
เลขเรียกQS4 ส199ก 2535,611 ส1511ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจจับการเคลื่อนไหวของมนุษย์โดยการใช้การประมวลผลภาพและจำลองการเคลื่อนไหวด้วยภาพ 3 มิติ / ทรงกรด ...
ชื่อผู้แต่งทรงกรด พิมใจ
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทรงตัวและการเดินข้ามสิ่งกีดขวางในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังแบบไม่สมบูรณ์ที่สามาเดินได้เอง = Balance...
ชื่อผู้แต่งกัลยรัตน์ รุ่งรัตนชีวิน.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : คณะเทคนิคการการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2551].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนาในอิริยาบถนั่ง : ฝึกสมาธิด้วยการกำหนดลมหายใจ / พุทธทาสภิกขุ.
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ, 2449-2536.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2542.
เลขเรียกBQ5630.V5 พ735,294.35 พ44ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนาในอิริยาบถยืน : เจริญสมาธิและวิปัสสนาที่แท้จริง / พุทธทาสภิกขุ.
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ, 2449-2536.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2542.
เลขเรียกBQ5630.V5 พ733,294.35 พ44ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประมาณความสูงจากความยาวของการก้าวขณะเดิน / โดย ดวงภรณ์ แดงจีน.
ชื่อผู้แต่งดวงภรณ์ แดงจีน.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554.
เลขเรียกQP39 ด52
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้งานกล้อง KINECT [electronic resource] = Kinect smart life / ปรมินทร์ ถิ่นปะเหลียน, ศุภ...
ชื่อผู้แต่งปรมินทร์ ถิ่นปะเหลียน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประสานสัมพันธ์ของการเคลื่อนไหวระหว่างกระดูกเชิงกรานกับลำตัวและรยางค์ส่วนล่างของผู้ขี่ม้า : รายงา...
ชื่อผู้แต่งนวลลออ ธวินชัย
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกส.ร. WE 103 น177ก,ส.ร. 611.718 น177ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินการทรงตัวของผู้สูงอายุในชุมชนแห่งหนึ่งของจังหวัดขอนแก่น = Assessment of posttural balance...
ชื่อผู้แต่งจันทิมาภรณ์ ศรีเรือง.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : คณะเทคนิคการการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2551].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงกระบวนการผลิตสร้อยคอด้วยเทคนิคเอ็มทีเอ็ม-2 = Process improvement in necklace production ...
ชื่อผู้แต่งชลลดา อุตสาคต
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา