Found: 132  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCarlibration of an instrumented couch with a motion capture system in measuring force applied and di...
ชื่อผู้แต่งMethawee Kaewprasert.
พิมพลักษณ์2011.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMotion classifier for Microsoft Kinect / Chitphon Waithayanon = ตัวจำแนกประเภทการเคลื่อนไหวสำหรับไม...
ชื่อผู้แต่งChitphon Waithayanon.
พิมพลักษณ์2011.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe neurology of eye movement / เรียบเรียงโดย วัฒนา นาวาเจริญ, นิรมล นาวาเจริญ
ชื่อผู้แต่งวัฒนา นาวาเจริญ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โครงการตำรา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2533.
เลขเรียกRE51 ว-น 2533,WW400 ว398n 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกล้องตรวจจับการเคลื่อนไหว = Camera Motion Detection / อรรถวุฒิ พัชนี
ชื่อผู้แต่งอรรถวุฒิ พัชนี
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, 2557
เลขเรียกปพ 621.381 อ363ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกายวิภาคศาสตร์ : ระบบการเคลื่อนไหว / สุธี สุทัศน์ ณ อยุธยา ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [252-]
เลขเรียกQP301 ส786,QS4 ส786
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกายวิภาคศาสตร์ระบบการเคลื่อนไหว : สำหรับนักศึกษากิจกรรมบำบัด / สุธี สุทัศน์ ณ อยุธยา ... [และคนอื่น...
ชื่อผู้แต่งสุธี สุทัศน์ ณ อยุธยา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2526?]
เลขเรียกWE101 ส786ก 2526?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกายวิภาคศาสตร์ระบบการเคลื่อนไหว = Anatomy of the locomotor system / สุธี สุทัศน์ ณ อยุธยา ... [และ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เมดิคัล มีเดีย, 2533.
เลขเรียกQP301 ก435 2533,WE500 ก435 2533,611.7 ส786ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการควบคุมการเคลื่อนไหว = Motor control / จงจินตน์ รัตนาภินันท์ชัย
ชื่อผู้แต่งจงจินตน์ รัตนาภินันท์ชัย
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542.
เลขเรียกWE103 จ121 2542,612.7 จ121ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดจังหวะแสงจากแอลอีดี เพื่อการจับการเคลื่อนไหวของท่อนแขนสองแขน ด้วยกล้องวี / พงศธร ประเสริฐอัมพ...
ชื่อผู้แต่งพงศธร ประเสริฐอัมพร
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจำลองการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลาในเชิงการผลิต = Motion and time study model / โดย วิทูร พิทยาป...
ชื่อผู้แต่งวิทูร พิทยาปรีชานนท์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2541]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำให้ท่าทางการเคลื่อนไหวและเสียงเพลงสอดคล้องกันโดยใช้โมชันกราฟ / อรรถวุฒิ หลายชูไทย = Synchroniz...
ชื่อผู้แต่งอรรถวุฒิ หลายชูไทย
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประมาณท่าทางของศีรษะด้วยการจับคู่การเคลื่อนไหวของจุดสำคัญบนใบหน้าสำหรับระบบโต้ตอบ / นวรัตน์ อรรถ...
ชื่อผู้แต่งนวรัตน์ อรรถานุกูล
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้การเคลื่อนไหวและเวลาเพื่อปรับปรุงตำแหน่งเครื่องจักรและวิธีการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบในโรงง...
ชื่อผู้แต่งจักรกฤษณ์ เนตรปัญญา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินความเสี่ยงจากท่าทางการทำงานในโรงงานตีมีด = Posture risk evaluation in knife forging factor...
ชื่อผู้แต่งกอบพัฒน์ ล้วนอร่าม
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตหน้าต่างโดยใช้เทคนิคการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา = Wooden musical...
ชื่อผู้แต่งศรัณย์ อรัญพิทักษ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา