Found: 223  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง23 ผู้กลับมาเกิดใหม่ / เต็ม สุวิกรม.
ชื่อผู้แต่งเต็ม สุวิกรม.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : เทพประทานการพิมพ์, 2534.
เลขเรียกBL515 .ต74
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ผู้ระลึกชาติ / นที ลานโพธิ์ และคณะ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ธารบัวแก้ว, 2544.
เลขเรียกBL515 ย318 2544,200.0879 น143ย 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ผู้ระลึกชาติ / โดย นที ลานโพธิ และคณะ.
ชื่อผู้แต่งนที ลานโพธิ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ธารบัวแก้ว, 2542.
เลขเรียกBF1429 .น36,129 ร259
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEffects of combined endothelial progenitor cells (EPCs) and mesenchymal stem cells (MSCs) on angioge...
ชื่อผู้แต่งSupakanda Sukpat.
พิมพลักษณ์2011.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEffects of curcumin on angiogenesis of hepatocellular carcinoma cells (HepG2) / Pornprom Yoysungnoe...
ชื่อผู้แต่งPornprom Yoysungnoen.
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องKPI เพื่อประเมินความสำเร็จของหัวหน้างานสำหรับผู้บริหาร / อภิชัย ศรีเมือง
ชื่อผู้แต่งอภิชัย ศรีเมือง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธิงค์ บียอนด์, 2556.
เลขเรียกHD30.28 อ251 2556,658.4012 อ251ค 2556
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องStep up คำกริยาวิเศษณ์ / ผู้เขียน มากิ โอคุมุระ, ทาคาโกะ ยาสุโคอุจิ ; ผู้แปล อัษฎายุทธ ชูศรี
ชื่อผู้แต่งโอคุมุระ, มากิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมลสมัย, 2556.
เลขเรียกPL 522 อ965ส 2556,495.6 อ92ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม / โดย พระเทพวิสุทธิกวี (พิจิตร จิตวณฺโณ)
ชื่อผู้แต่งพระเทพวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณโณ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย, 2537.
เลขเรียก294.3422 พ331ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม : ฉบับรำลึกถึง ท.เลียมพิบูลย์ ปีที่ 8 อังคาร 16 มิ.ย. 2535.
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2535.
เลขเรียก294.3 ก113
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม เล่มที่ 1 / รวบรวมโดยพระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโร).
ชื่อผู้แต่งพระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโร)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เยลโล่การพิมพ์, [2540?]
เลขเรียก294.3422 พ376ก 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมชุด 1 ท้าพิสูจน์ตายแล้วฟื้น / เรียบเรียงจากเรื่องจริง โดย แสง อรุณกุศล
ชื่อผู้แต่งแสง อรุณกุศล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์ ; 2532.
เลขเรียก294.34237 ส955ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมชุด1ท้าพิสูจน์ : ตายแล้วฟื้น / รวบรวมจากประสบการณ์โดย แสง อรุณกุศล.
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : ชมรมธรรมไมตรี, 2532.
เลขเรียกBQ4530 ก118 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรรม / พิศ เงาเกาะ.
ชื่อผู้แต่งพิศ เงาเกาะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศรีเมืองการพิมพ์, 2531.
เลขเรียกBQ4435 พ743 2531,129 พ743ก 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรรมลิขิต / รวบรวมเรียบเรียงโดย ธมฺมวฑฺโฒ ภิกฺขุ.
ชื่อผู้แต่งธมฺมวฑฺโฒ ภิกฺขุ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เซเว่น พริ้นติ้ง กรุ๊ป, 2542.
เลขเรียกBQ4435 ธ45 2542,294.32 ก177 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา