Found: 7  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 นาทีมหัศจรรย์ยามเช้า : สร้างลูกรักการอ่าน / Nam Mi-Young, เขียน ; กาญจนา ประสพเนตร, แปล.
ชื่อผู้แต่งนัม, มียอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2554.
เลขเรียกZ1037 น65,649.58 น433ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการใช้บทบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านของนัก...
ชื่อผู้แต่งกีรติ กุลบุตร
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการใช้โปรแกรมการส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีนิสัยรักการอ่านโดยผู้ปกครอง = The result of promoting pr...
ชื่อผู้แต่งสุปราณี ประคำผอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2547.
เลขเรียกว 028.9 ส823ผ 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคการสอนลูกเก่งภาษาอังกฤษ : ตั้งแต่เริ่มหัดอ่าน / พุทธชวินท์ ประเวศวิชญ์, บรรณาธิการเรียบเรีย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรธรรม, 2556
เลขเรียกPE1065 ท591 2556,420.7 ท591 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องที่ 1 หนังสือเล่มแรกของหนู วันที่ออกอากาศ 19 ธันวาคม 2547 ; เรื่องที่ 2 พ่อแม่คือครูคนแรกของลู...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, [2547-2548]
เลขเรียกLB1060 ร852ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา