Found: 152  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 คำพูดที่พ่อแม่ควรพูดกับลูก / Liu Yongqing, เขียน ; ไตรทิพย์สุดา เสนาธรรม, แปล
ชื่อผู้แต่งหลิว, หย่ง เซิง ผู้แต่ง
เลขเรียก158.24 ห337ส 2562
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5 ภาษารักสำหรับลูก / โดย แกรี่ย์ แช็ปแมน และ รอสส์ แคมป์เบลล์ ; จตุรงค์ และมาริสา โสมนัส, แปล
ชื่อผู้แต่งแช็ปแมน, แกรี่ย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โนบิลิส พับลิชชิ่ง, 2551.
เลขเรียกHQ772 ช791,649.1 ช791ห
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5 ภาษารักสำหรับลูก = The five love languages of children / Gary Chapman, Ross Campbell ; จตุรงค์ โ...
ชื่อผู้แต่งแช็ปแมน, แกรี่ย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2550.
เลขเรียก649.1 ช 908 ห 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 อุปนิสัยสำหรับครอบครัวที่ทรงประสิทธิผลยิ่ง = The 7 habits of highly effective families / ผู้แต่ง...
ชื่อผู้แต่งโควีย์, สตีเฟน อาร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 2549.
เลขเรียกHQ743 ค95,646.78 ค87จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFQ ฉลาดร่วมแบบครอบครัว / สุวรรณา โชคประจักษ์ชัด.
ชื่อผู้แต่งสุวรรณา โชคประจักษ์ชัด.
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : บ้านภายใน, 2554.
เลขเรียกHQ743 ส75,306.87 ส47อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องIf we share / บรรณาธิการ, ชิษณุ พันธุ์เจริญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2555.
เลขเรียกRA643.86.ท9 อ63,WC503 I23 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องShortcut สื่อสารกับลูกวัย 0-12 ปี / บรรณาธิการ ชิษณุ พันธุ์เจริญ, พงศ์ษักดิ์ น้อยพยัคฆ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2554
เลขเรียกWS105.5.C8 ช311 2554,HQ 755.8 ช19 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องShortcut สื่อสารกับวัยรุ่น / รศ.นพ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ, รศ.พญ.จันท์ฑิตา พฤกษานานนท์
ชื่อผู้แต่งชิษณุ พันธุ์เจริญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2554.
เลขเรียกP90 ช567ช 2554,155.5 ช575ช
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลวิธีการสื่อสารในครอบครัวเพื่อปลูกฝังวินัยเด็กไทยก่อนวัยเรียน / ณัฐญา นลพร = Family communication ...
ชื่อผู้แต่งณัฐญา นลพร
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีหัตถกรรมเครื่องจักสานไม้ไผ่ : ศึกษาเฉพาะกรณีเขตตำบลไร่หลักทอง อำเภอพนัสนิคม จังห...
ชื่อผู้แต่งอุทุมพร หมั่นทำการ
พิมพลักษณ์2529.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบรรยายอนุกรมสัปดาห์วิชาการเรื่อง การสื่อสารเพื่อเด็กและเยาวชนไทย : การสื่อสารในครอบครัว ระหว่างเ...
ชื่อผู้แต่งการบรรยายอนุกรมสัปดาห์วิชาการ: (2528-2529 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาฯ, 2530.
เลขเรียก302.2 ก455ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบรรยายอนุกรมสัปดาห์วิชาการเรื่องการสื่อสารเพื่อเด็กและเยาวชนไทย : การสื่อสารในครอบครัว / จัดทำโ...
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาฯ, 2530.
เลขเรียกBF723.C57 จ72
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบรรยายอนุกรมสัปดาห์วิชาการเรื่องการสื่อสารเพื่อเด็กและเยาวชนไทย : การสื่อสารในครอบครัว / จัดโดย...
ชื่อผู้แต่งการบรรยายอนุกรมสัปดาห์วิชาการเรื่อง การสื่อสารเพื่อเด็กและเยาวชนไทย : การสื่อสารในครอบครัว : (2528-2529 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชา, 2530.
เลขเรียกHM258 ก461
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา