Found: 8  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDeep dark fears / เรื่องและภาพ, ฟราน เคราส์ ; แปล, ภวิล เฟย์
ชื่อผู้แต่งเคราส์, ฟราน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แซลมอน, 2559.
เลขเรียกP93.5 .ค74 2559,741.5 ค749ด 2559 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEnglish for Job Applications / Tipamas Chumworatayee.
ชื่อผู้แต่งทิพมาศ ชุมวรฐายี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554.
เลขเรียก428.2 ท535อ 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคัดเลือกคุณลักษณะสำคัญของคำบ่งอารมณ์จากเครือข่ายสังคมออนไลน์ / ศุภกิจ เชื้อธนะภิญโญ = EMOTION TE...
ชื่อผู้แต่งศุภกิจ เชื้อธนะภิญโญ
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องซิบบิล : วาดระบายไปตามฟิลลิ่ง / เขียนโดย ชนิดา ตันติยาพิทักษ์
ชื่อผู้แต่งชนิดา ตันติยาพิทักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทรูไลฟ์, 2556.
เลขเรียกP93.5 ช36
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลงานทางวิชาการที่ใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกสารประกอบการสอนตามหลัก...
ชื่อผู้แต่งเสาวดี กงเพชร.
พิมพลักษณ์[อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาการประทุษร้ายทางเพศในพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทย: การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ : รายงา...
ชื่อผู้แต่งศตนันต์ เปียงบุญทา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกส.ร. 401.41 ศ145ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์วาทกรรมคำทำนายการร้อยเรียงตัวเลข : การศึกษาตามแนววาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ =...
ชื่อผู้แต่งภพ สวัสดี
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2561.
เลขเรียกP302 .ภ33 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา