Found: 5  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่อง17 เคล็ดลับฉายออร่าดึงเสน่ห์ในตัวคุณ [คอมพิวเตอร์ไฟล์] / = Aura power / พิมพ์ภัทรา พิมพ์รัตนากุล.
ชื่อผู้แต่งพิมพ์ภัทรา พิมพ์รัตนากุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินสไปร์มิวสิค, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนมีเสน่ห์ / ระเด่น ทักษิณา.
ชื่อผู้แต่งระเด่น ทักษิณา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้ากรุ๊ป, 2547.
เลขเรียกBJ1588.ท9 ร66,395 ร221ค 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตเปี่ยมเสน่ห์ / แผน พูนพัด
ชื่อผู้แต่งแผน พูนพัด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เปี่ยมสุข, 2550.
เลขเรียกBF698 ผ931,158.1 ผ 888 ช 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำอย่างไรจึงจะเป็นคนมีเสน่ห์/ รัศมีทัศน์ นิวาตธรรมพร.
ชื่อผู้แต่งรัศมีทัศน์ นิวาตธรรมพร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มายิก, 2537.
เลขเรียกRA 178 ร389ท 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ / โดยกองทุนราง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองทุนรางวัลเกียรติยศแห่งวิชาชีพครู (กรค.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545.
เลขเรียกLB1027 ร156 2545,371.102 ส236ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา