Found: 28  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBasic infographic : ใช้พลังของภาพสร้างสรรค์การสื่อสารที่ง่ายและสนุก / Jun Sakurada ; ณิชมน หิรัญพฤ...
ชื่อผู้แต่งซากุระดะ, จุน
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซี, 2558
เลขเรียกP93.5 ซ212บ 2558,153.3 ซ212บ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCreative workshop : ลับไอเดียครีเอทให้เฉียบคมจาก "80 โปรเจ็กต์" สุดท้าทาย / David Sherwin ; วรรณวิ...
ชื่อผู้แต่งเชอร์วิน, เดวิด.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซีฯ, 2557.
เลขเรียกBF408 ช726ค,153.35 ช726ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องInfographic design : ฉบับ Quick start + easy workshop + make money / ธัญธัช นันท์ชนก.
ชื่อผู้แต่งธัญธัช นันท์ชนก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิตตี้กรุ๊ป, 2561.
เลขเรียกNC997 ธ468 2561,006.6 ธ113อ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe power of big data for a new economy = หลอมรวมข้อมูลสู่การวิเคราะห์-พยากรณ์-สะท้อนอนาคต / ธนชาติ ...
ชื่อผู้แต่งธนชาติ นุ่มนนท์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : 888 อินเตอร์กรุ๊ป, 2561, [2018]
เลขเรียกHD30.2 ธ137p 2561,005.7 ธ138พ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรมสร้างมโนภาพเชิงโต้ตอบด้วยตัวรับรู้ท่าทางสำหรับระบบจัดการพลังงานในอาคารบนพื้นฐาน IEEE1...
ชื่อผู้แต่งปรีชา ขาวสะอาด
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรมเพื่อเสริมสร้างมโนทัศน์เชิงจิตสำนึกสาธารณะของอาสาสมัครตำรวจ / คมสัน สุขมาก = Develop...
ชื่อผู้แต่งคมสัน สุขมาก
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบการจินตภาพการเคลื่อนไหวระหว่างนักกีฬาและไม่ใช่นักกีฬา / ธนากร อ่องสมบูรณ์.
ชื่อผู้แต่งธนากร อ่องสมบูรณ์.
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียก796.01 ธ231ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบคุณภาพแบบสอบเลือกตอบและแบบสอบโคลซในการวัดมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึก...
ชื่อผู้แต่งโกวิทย์ ทองอยู่
พิมพลักษณ์2533.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลของการปรับมโนภาพและการเสริมสร้างพลังแห่งตนตามทฤษฎีโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสที่มีต่อภาว...
ชื่อผู้แต่งเจนจิรา ทองเล็ก
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียก152.4 จ54ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแสดงจินตทัศน์ร่วมแบบผสมผสานบนระบบแบบกระจาย / เปรมจิต อภิเมธีธำรง = Integrated collaborative visu...
ชื่อผู้แต่งเปรมจิต อภิเมธีธำรง
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคิดเชิงฉากทัศน์ : การคิดเพื่ออนาคต / ไพฑูรย์ สินลารัตน์...[และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : DPU Coolprint มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, 2561
เลขเรียกBF444 ค 2561,153.42 ค431 2561 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคิดเป็นภาพ : เปลี่ยนเรื่องยากให้ง่ายใน 1 นาที = Zu de kangaeru, simple ni naru / Sakarada Jun ; ทินภ...
ชื่อผู้แต่งจุน, ซากุราดะ ผู้แต่ง
เลขเรียก153.3 จ635ค 2560
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจินตภาพจากความเชื่อเกี่ยวกับการเสี่ยงโชค = Image of belief in gambling / จาตุรนต์ ชัยประเสริฐ
ชื่อผู้แต่งจาตุรนต์ ชัยประเสริฐ
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจินตภาพจากร่องรอยแห่งบรรพกาล = Imaginative images of paleontological traces / พรรณฤวรรณ จันทร์บัวลา
ชื่อผู้แต่งพรรณฤวรรณ จันทร์บัวลา
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา