Found: 135  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระต่ายหางสั้น, หนังสืออ่านประกอบภาษาไทยตอนปลาย ชั้นประถมปีที่ 1 / บุญสม เอรวารพ
ชื่อผู้แต่งบุญสม เอรวารพ.
พิมพลักษณ์พระนคร : คุรุสภา, 2497
เลขเรียก400 บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกราวเงาะ : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2539
เลขเรียก372.66 ศ311ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกล้วยน้ำว้า ผลไม้ให้ลูกครั้งเดียวตาย / เรื่อง อดิศักดิ์ เจริญพิทักษ์ ; ภาพ กลุ่มใบไม้
ชื่อผู้แต่งอดิศักดิ์ เจริญพิทักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีชชิ่งทอยส์, 2547.
เลขเรียก575.67 อ143อ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกว่าจะถึงดวงดาว เพราะมีวินัย จึงมีความสง่า / ปริยา เจียมรัตนะ ผู้แต่ง ; อู๊ดดี้ / C-ART GROUP ภาพปร...
ชื่อผู้แต่งปริยา เจียมรัตนะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีชชิ่งทอยส์, [2550]
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกากับลูกไก่ หนังสืออ่านภาษาไทย เล่ม 2 ชั้นประถมปีที่ 1 / กรมวิชาการ.
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์พระนคร : คุรุสภา, 2511.
เลขเรียก400 ว32ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำหนดหนังสือสำหรับใช้ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา / กรมวิชาการ
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2538.
เลขเรียก372.132 ว 522 ก 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประกวดต้นฉบับหนังสือสำหรับค้นคว้าระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรก...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมท้องถิ่นของเราสำหรับนักเรียนประถมศึกษา เรื่อง บ้านฉันมีช้าง : บ้านตากลาง...
ชื่อผู้แต่งสุพน ปานทอง, 2513-
พิมพลักษณ์2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมของเรา / กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ชื่อผู้แต่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, [ม.ป.ป.]
เลขเรียก372.357
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์บทบาทหญิงชายในหนังสือเรียนอ่านประกอบการเรียนระดับประถมศึกษา : รายงานวิจัย / คณะอนุกรรมกา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2538.
เลขเรียก371.32 ก27
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์หนังสือส่งเสริมการอ่านประเภทสารบันเทิง ในระดับประถมศึกษา / สมหมาย เชื้อพงศ์
ชื่อผู้แต่งสมหมาย เชื้อพงศ์
พิมพลักษณ์2538.
เลขเรียก372.132
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์หนังสืออ่านเพิ่มเติมหมวดสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย / นารีรัตน์ อยู่กิจติชัย
ชื่อผู้แต่งนารีรัตน์ อยู่กิจติชัย
พิมพลักษณ์2520
เลขเรียกH62.5.T5 น488ก 2520,300.2 น 559 ก 2520
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างชุดการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เรื่องสารเคมีสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / ...
ชื่อผู้แต่งคนึงนิจ ชุติมาสถาพร
พิมพลักษณ์2542.
เลขเรียกLB1555 ค144ก 2542,372.132 ค 275 ก 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างชุดการสอนพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ จากหนังสือเรียนภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / อังค...
ชื่อผู้แต่งอังคณา เบ็ญโส๊ะ
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียก372.132
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างชุดการสอนวิชาภาษาไทยสำหรับฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในโรงเรี...
ชื่อผู้แต่งขจีพรรณ จันทระ.
พิมพลักษณ์2543.
เลขเรียก372.132
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา