Found: 181  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMQ หนังสืออ่านเสริมระดับความฉลาดทางคุณธรรม / อวี่เถียน ; ไอรีน เป, แปล
ชื่อผู้แต่งอวี่เถียน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2555.
เลขเรียกBF 723.M54 อ441อ 2555,ย 155.4 อ57อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe development of Collaborative Strategic Reading (CSR) instruction using electronic children{u2019...
ชื่อผู้แต่งKanpajee Rattanasaeng.
พิมพลักษณ์2011.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระต่ายหางสั้น, หนังสืออ่านประกอบภาษาไทยตอนปลาย ชั้นประถมปีที่ 1 / บุญสม เอรวารพ
ชื่อผู้แต่งบุญสม เอรวารพ.
พิมพลักษณ์พระนคร : คุรุสภา, 2497
เลขเรียก400 บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกราวเงาะ / กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2538
เลขเรียกE ก615ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกล้วยน้ำว้า ผลไม้ให้ลูกครั้งเดียวตาย / เรื่อง อดิศักดิ์ เจริญพิทักษ์ ; ภาพ กลุ่มใบไม้
ชื่อผู้แต่งอดิศักดิ์ เจริญพิทักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีชชิ่งทอยส์, 2547.
เลขเรียก575.67 อ143อ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกว่าจะถึงดวงดาว เพราะมีวินัย จึงมีความสง่า / ปริยา เจียมรัตนะ ผู้แต่ง ; อู๊ดดี้ / C-ART GROUP ภาพปร...
ชื่อผู้แต่งปริยา เจียมรัตนะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีชชิ่งทอยส์, [2550]
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกากับลูกไก่ หนังสืออ่านภาษาไทย เล่ม 2 ชั้นประถมปีที่ 1 / กรมวิชาการ.
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์พระนคร : คุรุสภา, 2511.
เลขเรียก400 ว32ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำหนดหนังสือสำหรับใช้ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา / กรมวิชาการ
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2538.
เลขเรียก372.132 ว 522 ก 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประกวดต้นฉบับหนังสือสำหรับค้นคว้าระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรก...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เทคนิคการ...
ชื่อผู้แต่งพรรณศรี ปทุมสิริ
พิมพลักษณ์2541.
เลขเรียก372.6521 พ177ก 2541
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหนังสืออ่านประกอบการเรียนวิชาศิลปศึกษา เรื่องการวาดภาพระบายสีสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 กรณ...
ชื่อผู้แต่งณัฐวัณฏ์ รักษาทรัพย์
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552.
เลขเรียกNC630 ณ63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมท้องถิ่นของเราสำหรับนักเรียนประถมศึกษา เรื่อง บ้านฉันมีช้าง : บ้านตากลาง...
ชื่อผู้แต่งสุพน ปานทอง, 2513-
พิมพลักษณ์2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์บทบาทหญิงชายในหนังสือเรียนอ่านประกอบการเรียนระดับประถมศึกษา : รายงานวิจัย / คณะอนุกรรมกา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2538.
เลขเรียก371.32 ก27
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์หนังสือส่งเสริมการอ่านประเภทสารบันเทิง ในระดับประถมศึกษา / สมหมาย เชื้อพงศ์
ชื่อผู้แต่งสมหมาย เชื้อพงศ์
พิมพลักษณ์2538.
เลขเรียก372.132 ส 233 ก 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา