Found: 4,503  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ตุลาคม 22 วันศึกษาประชาบาล / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี.
ชื่อผู้แต่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี.
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : องค์การฯ, [2522?].
เลขเรียกLC136.ท9 อ23
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี สปช. : รายงานผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานครบรอบ 10 ปี / สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่ง...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2534.
เลขเรียกLA1222 ก6ส6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี การประถมศึกษาเพื่อทวยราษฎร์ / สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2527.
เลขเรียกLB1555 ศ615รป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี การประถมศึกษาเพื่อทวยราษฎร์ / สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานฯ, [2527].
เลขเรียกLB1582.ท9 ส63,372.9593 ส215รป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี การประถมศึกษาเพื่อทวยราษฏร์ / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2527.
เลขเรียก372.9593
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี ประถมศึกษาเพื่อทวยราษฎร์ / การประถมศึกษาแห่งชาติ , สำนักงานคณะกรรมการ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว, 2527
เลขเรียก372 ก27ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี ประถมศึกษาเพื่อทวยราษฏร์ สำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ. [text]
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 2527.
เลขเรียก372.9593
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง31 เคล็ดลับสู่การเป็นครูมืออาชีพ / ประยุกต์ ปทุมทิพย์
ชื่อผู้แต่งประยุกต์ ปทุมทิพย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2539
เลขเรียก371.1 ป464ส 2/2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง9 นวัตกรรมทางการศึกษา / สำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก.
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : สำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก, 2526.
เลขเรียก371.33 ก226ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง:การใช้หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ วิชางานเลือกในโรงเรียนประถมศึกษา...
ชื่อผู้แต่งชุลี ศรีทุมมา.
พิมพลักษณ์:ขอนแก่น มหาวิทยาลัยของแก่น, 2536
เลขเรียกวน 372.1 ช231ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA B C แสนสนุกเรียนภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว / ชุติมา เตศิลาเสถียร
ชื่อผู้แต่งชุติมา เตศิลาเสถียร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2549
เลขเรียก372.13 ช737อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCAI คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาปีที่ 2 / กานดา แก้วสุวรรณ
ชื่อผู้แต่งกานดา แก้วสุวรรณ.
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏภูเก็ต, 2544
เลขเรียก372.6521 ก25ซ 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDugeundugeun seolreneun 1 hagnyeon = ทูกึนดูกึน ซอลเรนึน 1 ฮังนยอน / Bae Jeong-hyeon ; Lee So, ill...
ชื่อผู้แต่งBae, Jeong-hyeon.
พิมพลักษณ์Seoul : Anigana, 2011.
เลขเรียกLA1338.7 B33 2011
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา