Found: 81  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ตุลาคม 22 วันศึกษาประชาบาล / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี.
ชื่อผู้แต่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี.
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : องค์การฯ, [2522?].
เลขเรียกLC136.ท9 อ23
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี โรงเรียนปากพนัง นครศรีธรรมราช พ.ศ. 2542 / โรงเรียนปากพนัง.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : โรงเรียนปากพนัง, 2542.
เลขเรียกDS589.N6 ห3 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปีสำนักการศึกษา : สืบสานพระราชปณิธานพระผู้พระราชทานการศึกษาไทย / บรรณาธิการ, มัทนา โชควรวัฒนก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, 2542.
เลขเรียก370.593 ย318
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปี ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ / นิตินัย ภังคานนท์ ; บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : [โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรม ราชูปถัมภ์], 2537.
เลขเรียกLG395.T5 ส6 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 สิงหาคม 2528 ครบรอบ 30 ปี สมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย / สมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งสมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หลุยส์การพิมพ์, 2528.
เลขเรียกL71.ท9 ส42,370.60593 ก27ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง90 ปีการศึกษาเภสัชศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / คณะผู้จัดทำ ทำเนียบนิสิตเก่า 90 ป...
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547, [2004]
เลขเรียกQV19 จ683ป 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง95 ปี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : Language Center & Advertisement, c2552.
เลขเรียกQV19 จ683ป 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAustralian MBA and business studies directory 19-- / บริษัทเอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวิร์ค แอนด์ แคเรียร์ เ...
พิมพลักษณ์Bangkok : Education Network & Career Services, [19--]-.
เลขเรียกL981 A82
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEducation guide 2002 : แหล่งรวมข้อมูลการศึกษาครบวงจร / ปัญญา จันทรา ; บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บี เอ ซี มีเดีย เอ็ด, 25-
เลขเรียก370.9593 อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEducation guide 2002 = แหล่งรวมข้อมูลการศึกษาครบวงจร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บี เอ ซี มีเดีย เอ็ด, 2545.
เลขเรียกL961.T5 อ73 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEducation Guide 2002.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท บี.เอ.ซี มีเดีย เอ็ด, 2545.
เลขเรียก370.9593
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องUSA study guide 2000 / บริษัท Education Network & Career Services.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Ednet, 2543.
เลขเรียกLB2376.4 .ย75 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเสนอผลงานวิจัยระดับภูมิภาคครั้งที่ 1 : ภาคเหนือ/ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.).
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.).
พิมพลักษณ์2551
เลขเรียกบ ส225ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประถมศึกษา 2530 / สำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดอุดรธานี.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี.
พิมพลักษณ์อุดรธานี : สำนักงานฯ, 2530.
เลขเรียกLA1222 ส6257
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาของจังหวัดนครปฐม / สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม.
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : สำนักงานฯ, 2527.
เลขเรียกLC94.ท9ส6 น25
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา