Found: 501  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องApplying Topic-based Analysis to Writing = การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์แบบอิงเนื้อหากับงานเขียน
ชื่อผู้แต่งPatteera thienpermpool
พิมพลักษณ์2003
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFeatures of contemporary Thai narrative texts and their relation to Thai cultural characteristics / ...
ชื่อผู้แต่งSchalbruch, Martin.
พิมพลักษณ์1996.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGenre analysis of thesis and dissertation abstracts in linguistics written by students in Thailand a...
ชื่อผู้แต่งYanatchapim Pasavoravate.
พิมพลักษณ์2011.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLe role du narrateur et du temps dans deux Chroniques romanesques de Jean Giono : Un roi sans divert...
ชื่อผู้แต่งNaowarat assavatesamongkol.
พิมพลักษณ์1999.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPictures of Thailand as reflected in Haiku written by Japanese in Thailand / Yoshiko Yamamoto = ภาพเ...
ชื่อผู้แต่งYamamoto, Yoshiko.
พิมพลักษณ์1999.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe sense of place in Kampoon Boontawee's novel A Child of the Northeast / Hronn Sturlaugsdottir = ...
ชื่อผู้แต่งSturlaugsdottir, Hronn.
พิมพลักษณ์2010.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรอบรายการของรายการวิทยุกองทัพบกในระหว่างการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 / เพีย...
ชื่อผู้แต่งเพียงพลอย สุขะ
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการคัดเลือกและนำเสนอข่าวสิ่งแวดล้อมต่างประเทศทางสถานีโทรทัศน์ไทย / ประนอม หลีพันธุ์ = Process...
ชื่อผู้แต่งประนอม หลีพันธุ์
พิมพลักษณ์2542.
เลขเรียก729 จ756ธ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการคัดเลือกและนำเสนอเนื้อหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมของหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย / รสนันท์ สรรสะอา...
ชื่อผู้แต่งรสนันท์ สรรสะอาด
พิมพลักษณ์2540.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการคัดเลือกและวิเคราะห์เนื้อหาข่าวธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของหนังสือพิมพ์รายวัน / มนฑิณี ยงว...
ชื่อผู้แต่งมนฑิณี ยงวิกุล 2515-
พิมพลักษณ์2542.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการตรวจพิจารณาเนื้อหารายการของสถานีโทรทัศน์ยูบีซี / ฐิติชยา นุตพงษ์ = The process of programs...
ชื่อผู้แต่งฐิติชยา นุตพงษ์
พิมพลักษณ์2546.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนกรณีพระยันตระ / จันทร์จิรา แผ่สุวรรณ = Process of mass media news pr...
ชื่อผู้แต่งจันทร์จิรา แผ่สุวรรณ 2510-
พิมพลักษณ์2539.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการสร้างเนื้อหาเกี่ยวกับ "ความซื่อสัตย์สุจริต" ในรายการโทรทัศน์ของสำนักงาน ป.ป.ป. / สุภาภรณ์ ...
ชื่อผู้แต่งสุภาภรณ์ ศรีดี
พิมพลักษณ์2539.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการสร้างและประสิทธิผลของวาทกรรมภาพยนตร์โฆษณาส่งเสริมสังคม ทางโทรทัศน์ พ.ศ. 2538-2540 / สมภพ ก...
ชื่อผู้แต่งสมภพ กิ่งเงิน
พิมพลักษณ์2541.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการเลือกและนำเสนอ "ความเป็นไทย" ในนิตยสาร "สวัสดี" / ชยาพร เพชรโพธิ์ศรี = Selection process a...
ชื่อผู้แต่งชยาพร เพชรโพธิ์ศรี 2510-
พิมพลักษณ์2539.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา