Found: 1,167  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"วาดเส้นสาย ถ่ายทอดความซื่อตรง...ถวายองค์นวมินทร์" / ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม, 2551.
เลขเรียกศพธ 741 ว459
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1,000 ภาพวาดสุดน่ารักด้วยปากกาลูกลื่นหลากสีสัน / Amily, เรื่องและภาพ ; เสาวภาพร หงษ์ทิพยฉัตร, แปล.
ชื่อผู้แต่งเสาวภาพร หงษ์ทิพยฉัตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2557
เลขเรียกNC590 อ-ห 2556,741.5 อ912ห 2557 ล.3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 วิธีการระบายสีน้ำ : ภาพดอกไม้ / โกศล พิณกุล ; ภูสิทธิ พลายชมภู, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งโกศล พิณกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2555.
เลขเรียกND2300 ก961,751.422 ก95ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง120 ปี บารมีพระปกเกล้า : รวมผลงานการประกวดพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อเฉ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนัก, 2557.
เลขเรียกDS584 ร192พ,92 ปห114
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 มิติ ทัศนียภาพ / สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ
ชื่อผู้แต่งสถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2557.
เลขเรียกTX 815 ม748 2557,743.836 ส182ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 รูปวาดง่ายด้วยมือถือ = Easy drawing on Smartphone / Bug Studio
ชื่อผู้แต่งBug studio
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Bear publishing, 2557
เลขเรียกNC730 บ-ห 2557,004.16 ห556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง84 พรรษา 84 พระบรมสาทิสลักษณ์ ถวายพระพร พ่อของแผ่นดิน / ศิลปิน สุวิทย์ ใจป้อม
ชื่อผู้แต่งสุวิทย์ ใจป้อม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จีเอ็ม มัลติมีเดีย, [2554?]
เลขเรียกDS586 ส881,923.1593 ส75ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[คาร์บอน] Carbon / เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล.
ชื่อผู้แต่งเศรษฐมันตร์ กาญจนกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เศรษฐศิลป์, 2547.
เลขเรียก741.22 ศ 937 ค 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[ดรอว์อิง] = Drawing / บุญทัน เชษฐสุราษฎร์
ชื่อผู้แต่งบุญทัน เชษฐสุราษฎร์
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : ภาควิชาศิลปะและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, [2538?]
เลขเรียก741 บ72ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องABC comic / ทรงศีล ทิวสมบุญ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อะบุ๊ก, 2552 -
เลขเรียกPN6790.ท92 อ74,741.5 อ55 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAction baby I / รวบรวมโดย เสน่ห์ ธนารัตน์สฤษดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2526.
เลขเรียกNC765 .อ824 2526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAction main idea พื้นฐานการวาดรูป / กลุ่มมดแดง.
ชื่อผู้แต่งกลุ่มมดแดง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษราพิพัฒน์, [25--?]
เลขเรียกNC1320 .ม34
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAnimatoey artbook diary / Chatchai Thammaphirome.
ชื่อผู้แต่งChatchai thammaphirome.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แปลน พริ้นท์ติ้ง, c2013.
เลขเรียกNC1320 C4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา