Found: 119  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องA feasibility study of investing bunker oil equipment for oil company''s customers / Kriangsak Rukac...
ชื่อผู้แต่งKriangsak Rukachantarakul.
พิมพลักษณ์1998.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษาการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการธุรกิจโรงเรียนสอนขับรถในเขตอำเภอพนัสนิคม จังหวัดช...
ชื่อผู้แต่งวิชิต ระจิตดำรงค์.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก629.283 ว549ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการค้นคว้าอิสระการศึกษาการลงทุนกรณีศึกษาความเป็นไปได้โครงการเปิดร้านเซเว่นอีเลฟเว่นที่หมู่บ้านหนองเด...
ชื่อผู้แต่งวารุณี เยาวบุตร
พิมพลักษณ์[หนองคาย] : สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย, [2553]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการค้นคว้าอิสระการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนร้านอินเตอร์เน็ต CSK ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเ...
พิมพลักษณ์[หนองคาย] : มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการเงิน, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการค้นคว้าอิสระความเป็นไปได้ในการลงทุน กรณีศึกษา : บริษัท ด๊อกเลิฟเวอร์ส จำกัด = Feasibility study ...
ชื่อผู้แต่งพลากร สรสันต์
พิมพลักษณ์[หนองคาย] : มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย สาขาวิชาการเงิน, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากระบวนการผลิตเอทานอลจากเปลือกสับปะรด (Ananas comosus) และผักตบชวา (Eichhornia crassipes) และ...
ชื่อผู้แต่งอดุลย์สมาน สุขแก้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรมเพื่องานด้านการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ / จักรพงศ์ เกิดจันทึก
ชื่อผู้แต่งจักรพงศ์ เกิดจันทึก
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์การตัดสินใจเลือกโรงงานผลิตเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตมุ้ง / กิตติ กอบกา...
ชื่อผู้แต่งกิตติ กอบกาญจนากร, 2515-
พิมพลักษณ์2542.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการนำพลังงานไฮโดรเจนมาใช้แทนน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ในประเทศไทย / วนัช แก...
ชื่อผู้แต่งวนัช แก้วโกมินทวงษ์
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการ อาณัติ ลีมัคเดช.
ชื่อผู้แต่งอาณัติ ลีมัคเดช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ เกรท ไอเดีย 2561
เลขเรียกHG4529 อ618,332 อ2411ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการลงทุนสร้างโรงงานรีดเหล็กเส้นขนาดเล็ก / จันทนา จันทโร = A Feasibility study on a small st...
ชื่อผู้แต่งจันทนา จันทโร
พิมพลักษณ์2521.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้ ของการดำเนินธุรกิจการผลิตผนังคอนกรีตสำเร็จรูป [electronic resource] = The feas...
ชื่อผู้แต่งนำพล ปัญญาวุธวรกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2539.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้ โครงการด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม / จันทนา จันทโร, ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ
ชื่อผู้แต่งจันทนา จันทโร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538.
เลขเรียกQA279.4 จ246 2538,658.4 จ246ก 2538
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งโรงงานผลิตไม้พลาสติก / สิทธิพล เกิดคง
ชื่อผู้แต่งสิทธิพล เกิดคง
พิมพลักษณ์2555
เลขเรียกHD9662.W62 ส63 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ในจังหวัดเชียงใหม่ = The Feasibili...
ชื่อผู้แต่งฐิพัฒน์ ทินกร ณ อยุธยา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
เลขเรียกว/ภน 332.6 ฐ3611ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา