Found: 29  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกติกาการแข่งขันฟันดาบ / [แปลโดย ภูมิ หุราพันธุ์]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทย, 2516.
เลขเรียกGV1149 ฟ231
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกติกาการแข่งขันฟันดาบ / องค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งองค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมฟันดาบแห่งประเทศไทย, 2516.
เลขเรียก796.86 ส12ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกติกาการแข่งขันฟันดาบ / แปลโดย นาวาอากาศเอก ภูมิ หุราพันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2516.
เลขเรียก796.86 ฟ231ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกติกาการแข่งขันฟันดาบ / ภูมิ หุราพันธุ์, ผู้แปล
ชื่อผู้แต่งภูมิ หุราพันธุ์, ผู้แปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : สมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทย, 2516.
เลขเรียกGV1149 ภ664ก 2516
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกติกาสำหรับการแข่งขัน / แปลโดย ภูมิ หุราพันธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทย, 2516.
เลขเรียกU860 ก122 2516
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาดาบสองมือสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษา / รจนา ป้องนู.
ชื่อผู้แต่งรจนา ป้องนู.
พิมพลักษณ์2541.
เลขเรียก796.86 ร117ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกีฬาไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงเทพมหานคร, [2548?]
เลขเรียกGV663.ท9 ก67 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์แห่งห่วงทั้งห้า/ มิยาโมโต มูซาซิ ;ผู้แปล สุริยฉัตร ชัยมงคล.
ชื่อผู้แต่งมูซาซิ, มิยาโมโต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สามลดา (2549).
เลขเรียกGV 1143 ม661ค 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์แห่งห่วงทั้งห้าของมูซาชิ / มิยาโมโต มูซาชิ, เขียน ; สุริยฉัตร ชัยมงคล, แปล
ชื่อผู้แต่งมิยาโมโต, มูซาชิ ค.ศ. 1584-1645.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สามลดา, [2548?]
เลขเรียกHF5257 ม7ค,355.547 ม579ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือกติกา : กีฬาฟันดาบ / คณะกรรมการสาขาจัดการแข่งขันกีฬาเฟสปิกเกมส์ ครั้งที่ 7.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา สาขาจัดการแข่งขัน กรมพลศึกษา, 2542.
เลขเรียกGV1149 ค695
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือกติกา : กีฬาฟันดาบ / คณะกรรมการสาขาจัดการแข่งขันกีฬาเฟสปิกเกมส์ ครั้งที่ 7 พ.ศ.2542
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการสาขาจัดการแข่งขันกีฬาเฟสปิกเกมส์ ครั้งที่ 7 พ.ศ.2542
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา สาขาจัดการแข่งขัน, 2542
เลขเรียก796.86 ค362ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือกติกา : กีฬาฟันดาบ / คณะกรรมการสาขาจัดการแข่งขันกีฬาเฟสปิกเกมส์ ครั้งที่ 7.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา สาขาจัดการแข่งขัน กรมพลศึกษา, 2542
เลขเรียกGV1149 ค695 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือครูพลานามัยรายวิชาพ 006 : ดาบสองมือ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย / จรวยพร ธรณินทร์, สมพร ฉ่ำเอี่ยม.
ชื่อผู้แต่งจรวยพร ธรณินทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2528.
เลขเรียกGV351.5.T5 จ153 2528
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดาบสองมือ / วีระ บางแสง. [text]
ชื่อผู้แต่งวีระ บางแสง.
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, 2542.
เลขเรียก796.86 ว37ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดาบสองมือ = Thai swords / ศรีประภา แม้สงวน
ชื่อผู้แต่งศรีประภา แม้สงวน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มาหวิทยาลัยรามคำแหง, 2532.
เลขเรียกU850 ศ223ด,796.86 ศ173ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา