Found: 2,087  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ยำสาวสิบแปด" / มูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา.
ชื่อผู้แต่งมูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา, 2547.
เลขเรียกTX724.5.ท9 ม75 2547
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"แนวกิน" ถิ่นอีสาน / สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรสกลนคร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กระทรวงศึกษาธิการ.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล. สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรสกนคร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2543.
เลขเรียกTX 681 อ392น [2543],392.37 ศ615น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ / สุทธิชัย ปทุมล่องทอง.
ชื่อผู้แต่งสุทธิชัย ปทุมล่องทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : น้ำฝน, 2545.
เลขเรียกTX652 ส773,641.5 ส44ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 กับข้าวขันโตก : วิธีปรุงอาหารแบบไทยเหนือ / รวบรวมโดย ศ.ชาญมาตรา [นามแฝง].
ชื่อผู้แต่งศุภร ชาญมาตรา.
พิมพลักษณ์พระนคร : เกษมบรรณกิจ, [251-?].
เลขเรียกTX724.5.ท9 ศ74
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 จานเด็ดทั่วไทย / ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), ม.ป.ป.
เลขเรียกTX714 ห159 [2557]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี วังบางขุนพรหม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนดืพับลิชชิ่ง, ม.ป.ป.
เลขเรียกTX724.5.ท9 ห36
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 สำรับตำรับไทย / อมรินทร์ Cuisine.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ Cuisine, 2560.
เลขเรียก641.59593 ห159 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 สำรับตำรับไทย / เสมอพร สังวาสี, บรรณาธิการ [text]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2560.
เลขเรียกTX725.T5 ห36 2560,กรุงเทพฯ : Amarin Cuisine , 2560,641.591593 ส919ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เมนูชุดอาหารจานด่วน / แปลโดย นริน อัจมานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรกะรัต, [2547?]
เลขเรียกTX370 .ห38
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องเครื่องคาวหวาน = One hundred menus of Thai cuisine / เพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์.
ชื่อผู้แต่งเพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศรีสยามการพิมพ์, 2544.
เลขเรียกTX724.5.T5 พ733 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 เมนูไดเอต ทำง่าย ได้สุขภาพ / นันทิชา บัวเผื่อน.
ชื่อผู้แต่งนันทิชา บัวเผื่อน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปกิณกะ, 2555.
เลขเรียกTX724.5.T5 น427สส 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง159 ภูมิปัญญาไทยกับการแปรรูปพืชผลการเกษตรเพื่อการค้า / โดย ชมรมเพื่อนเกษตร.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : นานาสาส์น, 2546].
เลขเรียกTX601 ร54
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา