Found: 1,678  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ยำสาวสิบแปด" / มูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา.
ชื่อผู้แต่งมูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา, 2547.
เลขเรียกTX724.5.ท9 ม75 2547
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"แนวกิน" ถิ่นอีสาน / สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรสกลนคร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กระทรวงศึกษาธิการ.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล. สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรสกนคร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2543.
เลขเรียกTX 681 อ392น [2543],392.37 ศ615น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 กับข้าวขันโตก : วิธีปรุงอาหารแบบไทยเหนือ / รวบรวมโดย ศ.ชาญมาตรา [นามแฝง].
ชื่อผู้แต่งศุภร ชาญมาตรา.
พิมพลักษณ์พระนคร : เกษมบรรณกิจ, [251-?].
เลขเรียกTX724.5.ท9 ศ74
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10,001 ไอเดียดูแลบ้านและสวน / บริษัท รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย), 2549.
เลขเรียกTX323 .ห36 2549,640 ห37ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 จานเด็ดทั่วไทย / ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), ม.ป.ป.
เลขเรียกTX714 ห159 [2557]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี วังบางขุนพรหม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนดืพับลิชชิ่ง, ม.ป.ป.
เลขเรียกTX724.5.ท9 ห36
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 สำหรับตำรับไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ Cuisine, 2561.
เลขเรียก641.59593 ห159
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เมนูชุดอาหารจานด่วน / แปลโดย นริน อัจมานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรกะรัต, [2547?]
เลขเรียกTX370 .ห38
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องเครื่องคาวหวาน = One hundred menus of Thai cuisine / เพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์.
ชื่อผู้แต่งเพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศรีสยามการพิมพ์, 2544.
เลขเรียกTX724.5.T5 พ733 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องเครื่องคาวหวาน = One hundred menus of Thai cuisine / เพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์ ; แปลโดย มณีรั...
ชื่อผู้แต่งเพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฮอบบี้เมคเกอร์, 2544.
เลขเรียก641.59593 พ536ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 เมนูไดเอต ทำง่าย ได้สุขภาพ / นันทิชา บัวเผื่อน.
ชื่อผู้แต่งนันทิชา บัวเผื่อน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปกิณกะ, 2555.
เลขเรียกTX724.5.T5 น427สส 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง159 ภูมิปัญญาไทยกับการแปรรูปพืชผลการเกษตรเพื่อการค้า / โดย ชมรมเพื่อนเกษตร.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : นานาสาส์น, 2546].
เลขเรียกTX601 ร54
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 menu ปลาทูไทย / บรรณาธิการ บรรหาร ทินประบุตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แบงค์คอกบุ๊คส์, [2550?].
เลขเรียก641.692
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา