Found: 144  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง148 ลายดอกโครเชต์ / สำนักพิมพ์แม่บ้าน, ผู้แปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แม่บ้าน, 2557.
เลขเรียกTT 820 ห159 2557,746.43 ห37ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 ไอเดียงานถักนิตติงยอดฮิต / โดย วันฟ้างาม คำมุงคุณ, เกวลี โรส
ชื่อผู้แต่งวันฟ้างาม คำมุงคุณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรการเรือน, 2557
เลขเรียก746.432 ว423ส 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง23 วิธีสร้างสรรค์เครื่องประดับด้วยตนเอง / สายใจ เจริญรื่น.
ชื่อผู้แต่งสายใจ เจริญรื่น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรการเรือน, 2553.
เลขเรียกTT880 ส6ย 2553,745.5 ส 545 ย 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ลายบล็อกไม้ / สุชาดา ตรีบุญชัยยศ และ บุญชัย เล็กลาวัณย์
ชื่อผู้แต่งสุชาดา ตรีบุญชัยยศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วาดศิลป์, 2554
เลขเรียกTT 820 ส40ส,746.43 ส72ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง43 ศิลปะ DIY by เบลล่า&แม่หนิง / ศรัยฉัตร (กุญชร ณ อยุธยา) จีระเแพทย์ [text]
ชื่อผู้แต่งศรัยฉัตร (กุญชร ณ อยุธยา) จีระเแพทย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส.พิจิตรการพิมพ์, 2559.
เลขเรียกTS2301.T7 ศ165,745.5 ศ165ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBear family in wonderland / สิริกร มูลรินทร์
ชื่อผู้แต่งสิริกร มูลรินทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศรีสยามการพิมพ์, 2557.
เลขเรียก746.43 ส373บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องD.I.Y. งานผ้าสักหลาด ราคาพิเศษ (ฉบับสุดคุ้ม) / ผู้เขียน ปวิตรา ศิริวรรณา
ชื่อผู้แต่งปวิตรา ศิริวรรณา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วาดศิลป์, 2559
เลขเรียก746.46 ป173ด 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDIY : ตกแต่งบ้านและคอนโดฯ / DIY-Diary ; กุลวัลย์ วิจิตรแพทย์, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งDIY-Diary.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทรู ดิจิตอล คอนเท้นท์ แอนด์ มีเดีย, [2556?]
เลขเรียก643.7 ด75ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDIY : ไอเดียประดิษฐ์ของใช้น่ารัก / DIY-Diary ; กุลวัลย์ วิจิตรแพทย์, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งDIY-Diary.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทรู ดิจิตอล คอนเท้นท์ แอนด์ มีเดีย, [2556?]
เลขเรียก643.7 ด75ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDIY \& Eco Living 22 ไอเดียทำของแต่งบ้านเก๋ๆ กรีนๆ / a restless boy เรื่องและภาพประกอบ
ชื่อผู้แต่งศักดิ์ชัย ศรีวัฒนาปิติกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ How-To, 2556.
เลขเรียกTT387 ศ324,745.5 อ463ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDIY ตุ๊กตาทำมือ คุณทำได้ / ซินดี้, นามแฝง ; ชัญญา ปฐมาขจรพงศ์, ผู้แปล [text]
ชื่อผู้แต่งซินดี้, นามแฝง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แบร์, 2558.
เลขเรียกTT 857 ค439ค 2558,745.5922 ซ319ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา