Found: 360  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปีกับการปฏิรูปที่ดิน / กองวิชาการและแผนงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2528.
เลขเรียกHD890.55 ส69,631.6 ก27ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง19 ปี ส.ป.ก. / สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สำนักงาน], 2537.
เลขเรียกHD1333.T5 ส727 2537,333.31593 ส691ส 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง24 ปี กับการปฏิรูปที่ดิน
ชื่อผู้แต่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2542.
เลขเรียกHD1333.T5 ก469ค 2542,333.31 ก469ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง24 ปี กับการปฏิรูปที่ดิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2542.
เลขเรียกHD1333.T5 ย318 2542,333.31593 ย318 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม. [text]
ชื่อผู้แต่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 2543.
เลขเรียก333.31 ส215ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม / สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ชื่อผู้แต่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2543.
เลขเรียกHD1333.T5 ก469ย 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปีปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2543.
เลขเรียกHD1333.T5 ย318
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง26 ปี ปฏิรูปที่ดิน สู่ความยั่งยืน / สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.
ชื่อผู้แต่งการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, สำนักงาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2544.
เลขเรียก333.31 ก275ย 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง26 ปีปฏิรูปที่ดินสู่ความยั่งยืน / [สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม]
ชื่อผู้แต่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2544.
เลขเรียกHD1333.T5 ก469ค 2544,333.31 ก491ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง28 ปี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม / สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ชื่อผู้แต่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2546.
เลขเรียกHD11 ก469ย 2546,333.31593 ส691ย3 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง28 ปี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จึงมาถึงซึ่งวันนี้ 6 มี.ค. 46.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2546.
เลขเรียกHD1265.T5 ก64ย 2546,สร 354.593 ส691ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง28 ปีสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม : จึงมาถึงซึ่งวันนี้ / สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษต...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สำนักงาน], 2546.
เลขเรียกHD1333.T5 ส691ป 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 ปี ส.ป.ก. : 84 พรรษา เฉลิมพระบารมี / สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ชื่อผู้แต่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2554.
เลขเรียกHD1333.T5 ส691ป 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา