Found: 765  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปีกับการปฏิรูปที่ดิน / กองวิชาการและแผนงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2528.
เลขเรียกHD890.55 ส69,631.6 ก27ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปีกับการปฏิรูปที่ดิน / กองวิชาการและแผนงานสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2528.
เลขเรียก631.6 ก469
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปีกับการปฏิรูปที่ดิน / กองวิชาการและแผนงาน สำนักงาน การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองวิชาการและแผนงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม, 2528.
เลขเรียกHD1333.T5 ส58
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 กรณีศึกษาสู่ความมั่นคงในที่ดิน : พื้นที่รูปธรรมการจัดการที่ดินแนวใหม่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง / บ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาองค์การชุมชน (องค์การมหาชน), 2557 [2014]
เลขเรียกHD1333.ท9 ก123 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง19 ปี ส.ป.ก : 6 มีนาคม 2537 / สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม, 2537.
เลขเรียกHD1265.T35 .ก274 2537,333.31 ก469ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง19 ปี ส.ป.ก. / สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สำนักงาน], 2537.
เลขเรียกHD1333.T5 ส727 2537,333.31593 ส691ส 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง19 สปก / สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ชื่อผู้แต่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2537.
เลขเรียกND1265.T35 ก469ส 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง23 ปี กับการปฏิรูปที่ดิน / สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.
ชื่อผู้แต่งการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, สำนักงาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2541.
เลขเรียก333.31 ก275ย 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง23 ปีกับการปฏิรูปที่ดิน / สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2541.
เลขเรียกHD1333 T5 ย74 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง24 ปี กับการปฏิรูปที่ดิน
ชื่อผู้แต่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2542.
เลขเรียกHD1333.T5 ก469ค 2542,333.31 ก469ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง24 ปี กับการปฏิรูปที่ดิน / สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2542.
เลขเรียกHD1333 T5 ย74 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง24 ปี กับการปฏิรูปที่ดิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2542.
เลขเรียกHD1333.T5 ย318 2542,333.31593 ย318 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม. [text]
ชื่อผู้แต่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 2543.
เลขเรียก333.31 ส215ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี ปฏิรูปที่ดิน 6 มี.ค. 43 [text] / สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ชื่อผู้แต่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2543
เลขเรียกสร 631.6 ส691ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา