Found: 8  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนในแอ่งสกลนคร ผ่านตำนานพระธาตุพนม : รายงานการวิจัย / ...
ชื่อผู้แต่งอนุชิต สิงห์สุวรรณ.
พิมพลักษณ์นครพนม : มหาวิทยาลัยนครพนม, 2556.
เลขเรียก915.936 อ188 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างรูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสองฝั่งโขงร่วมกันระหว่างไทย-ลาว เพื่อเตรียมความพร้...
ชื่อผู้แต่งวาริธ ราศรี.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2558.
เลขเรียก915.94 ว273ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างเครือข่ายเส้นทางการท่องเที่ยว "หมู่บ้านวัฒนธรรมชนเผ่า" อารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง เชื่อมโยงเส้นทา...
ชื่อผู้แต่งพณิฐา ยงพิทยาพงศ์.
พิมพลักษณ์[นครพนม] : มหาวิทยาลัยนครพนม, 2553.
เลขเรียก915.93 พ184ก 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการสร้างเครือข่ายเส้นทางการท่องเที่ยว "หมู่บ้านวัฒนธรรมชนเผ่า" อารยธรรมลุ่มน้ำโขง เชื่...
ชื่อผู้แต่งพณิฐา ยงพิทยาพงศ์.
พิมพลักษณ์นครพนม : มหาวิทยาลัยนครพนม, 2553.
เลขเรียก306 พ099ร 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการสร้างเครือข่ายเส้นทางการท่องเที่ยวหมู่บ้านวัฒนธรรมชนเผ่า อารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขงเชื่อ...
ชื่อผู้แต่งพณิฐา ยงพิทยาพงศ์
พิมพลักษณ์นครพนม : มหาวิทยาลัยนครพนม, 2553.
เลขเรียกวจ GN495.4 พ185
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการสืบสานวัฒนธรรมผู้ไทและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา : เทศบาลตำบลเ...
ชื่อผู้แต่งทิพย์สุดา ฤทธิ์ธวัช.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2552.
เลขเรียกG156.5.C.8 ท473น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการสร้างรูปแบบเครือข่ายและเส้นทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์แถบลุ่มน้ำโขง (ไทย-ลาว-เวียดนาม) บนเส้นท...
ชื่อผู้แต่งพณิฐา ยงพิทยาพงศ์.
พิมพลักษณ์นครพนม : มหาวิทยาลัยนครพนม, 2559.
เลขเรียก306.4 พ185 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโอกาสและความท้าทายของการพัฒนานครพนมเป็นเมืองท่องเที่ยวริมฝั่งแม่น้ำโขง / วิทยานิพนธ์ ของ มนตรี คำวัน
ชื่อผู้แต่งมนตรี คำวัน
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 352.13 ม33อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา