Found: 5  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคอีสาน : กาฬสินธุ์
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2552
เลขเรียกDS589 ก-ท 2552,อ 915.9304 ก454ท 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์เมืองสุรินทร์ : แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น ห้องภาพเมืองสุรินทร์ = Surin history : surin gal...
พิมพลักษณ์สุรินทร์ : สำนักงานจังหวัดสุรินทร์, 2557
เลขเรียกDS589.N65 ป 2557,959.3 ป171
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการย่อยที่ 1การวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาและการจัดการกลุ่มเครือข่ายวิสาหก...
ชื่อผู้แต่งจันทิราพร ศิรินนท์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2554.
เลขเรียกG156.5.H47 จ285ร 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการย่อยที่ 2 การวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาและการจัดการกลุ่มเครือข่ายวิสาห...
ชื่อผู้แต่งฐิตาภรณ์ เวียงวิเศษ
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2554.
เลขเรียกG156.5.H47 ฐ329ร 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการย่อยที่ 3 การวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาและการจัดการกลุ่มเครือข่ายวิสาห...
ชื่อผู้แต่งอัจฉรา หลาวทอง
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2554.
เลขเรียกG156.5.H47 อ498ร 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา