Found: 141  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 นักษัตรจีน / ผู้แต่ง ภาณุวัฒน์ พันธุ์วิชาติกุล, สุวิมล พันธุ์วิชาติกุล, คมสัน พันธุ์วิชาติกุล.
ชื่อผู้แต่งภาณุวัฒน์ พันธุ์วิชาติกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศาสตร์แห่งชีวิต, 2553.
เลขเรียกBF1891.A54 ภ63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 นักษัตรนำโชค : ทางลัดสู่ชีวิตที่มั่งคั่งเจริญรุ่งเรือง / หลิน เจียเหยิน ; จุรณ มไหศวรรย์ เรียบเ...
ชื่อผู้แต่งหลิน, เจียเหยิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เต๋าประยุกต์, 2553.
เลขเรียกBF1714.จ6 ห45 2553,133.5 ซ35ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง28 เส้นลายมือที่ควรรู้ / สุทิน หัตถศาสตร์.
ชื่อผู้แต่งอุทิน หัตถศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพทาย, 2556.
เลขเรียกBF928.T5 อ823 2556,133.6 ส779ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง44 หมอดูแม่นมากอยากท้าให้ลอง / ฟ้าลิขิต.
ชื่อผู้แต่งฟ้าลิขิต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจ้าสำนัก, 2551.
เลขเรียก133.8 ฟ367ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFortune cookies 2 / สุดธิดา เปลี่ยนสายสืบ.
ชื่อผู้แต่งสุดธิดา เปลี่ยนสายสืบ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุดสัปดาห์, 2546.
เลขเรียกBF1868.ท9 ส631,133.335 ส766ฟ 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSignature ลายเซ็น / วิศิษฐ์ ศรีพิบูลย์
ชื่อผู้แต่งวิศิษฐ์ ศรีพิบูลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บานานา สวีท, 2557.
เลขเรียกBF905.S5 ว763,133.33 ว763ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพยากรณ์โชคชะตาและกระบวนการช่วยเหลือด้านจิตใจ / เรวดี สกุลอาริยะ = Fortune telling and psychologi...
ชื่อผู้แต่งเรวดี สกุลอาริยะ
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปิดรับสื่อการทำนายดวงชะตา ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการทำนายดวงชะตาของคนกรุงเทพฯ / อาทิตยา เข็...
ชื่อผู้แต่งอาทิตยา เข็มทอง
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขุมทรัพย์โหร : รู้ชีวิตด้วยดวงดาว เล่ม 4 / ศ. ดุสิต
ชื่อผู้แต่งศ. ดุสิต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2548.
เลขเรียก133.5 ศ111ร ล.4
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความตั้งใจกระทำพฤติกรรมของผู้รับการบริการพยากรณ์/ตรวจดวงชะตาตามคำแนะนำของโหราจารย์ วัดโคกเขมา อำเภอน...
ชื่อผู้แต่งพระมหาระพิน (อภิชาโน) นาคจินวงษ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552.
เลขเรียกBF1714.ท9 ร63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรักความลับกับ 12 ราศี / ไวโอเล็ต
ชื่อผู้แต่งไวโอเล็ต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไพลิน, 2548, [2005]
เลขเรียกBF1729 ว999ค 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ในวาทกรรมการพยากรณ์ดวงชะตา : การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ / ช...
ชื่อผู้แต่งชนกพร พัวพัฒนกุล
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับไก่จากพิธีกรรมและคติความเชื่อในกล่มชาติพันธ์ จังหวัดเชียงราย / โครงการจ...
ชื่อผู้แต่งโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง.
พิมพลักษณ์เชียงราย : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2549.
เลขเรียกBD215 ค94,390.09593 ค17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์ปีเถาะ ปรับชะตา-เสริมดวง ปี 2554 / ซินแส
ชื่อผู้แต่งซินแส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊คส์, 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา