Found: 33  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 นาที ฝึกมองคนให้ทะลุ / หลิวหย่งเซิง ; ภิรมณ ประพฤติประยูร, แปล
ชื่อผู้แต่งหลิว, หย่ง เซิง
พิมพลักษณ์นนทบุรี : วารา พับลิชชิ่ง, 2561
เลขเรียกBF636.A2 ห-ห 2561,158 ห337ห 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 คำถาม "โหงวเฮ้ง" / สตูดิโอ "คุยความรู้กับผู้เชี่ยวชาญ", เรียบเรียง ; พิมพพิศา เอี่ยมทิพย์, แปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2555.
เลขเรียกBF1729.P45 ห36 2555,138 ห159
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 ความลับบนใบหน้า/ หมอการณ์.
ชื่อผู้แต่งหมอการณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สันสกฤตบุคส์, 2547.
เลขเรียกBF 858.T5 ห177ห 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องZi xue mian xiang xue ren men = จื้อ สเว เมี่ยน เซียง สาว เหยิน เมิน.
พิมพลักษณ์Macau : Xin Sheng chu ban she, [1989]
เลขเรียกBF1714.C5 Z59
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดูโหงวเฮ้งตามตำราศาสตร์จีนโบราณ / เรียบเรียงโดย ปวริศ.
ชื่อผู้แต่งปวริศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2000), 2554.
เลขเรียกBF1729.P45 ป5ก 2554,138 ป17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์การอ่านใบหน้า / หลี่ เถา, เขียน ; สิงห์คำ โต๊ะงาม, บก. แปลเรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งหลี่, เถา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินทรีย์, [2537].
เลขเรียก133.5 ห338ค 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์นรลักษณ์ : ดวงชะตาบนใบหน้าศาสตร์แห่งการยึดกุมชะตาชีวิตของตนเอง./ แปลและเรียบเรียงโดย คเณศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมี, [2530]
เลขเรียกBF1714.C5 ค64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดูหน้า-รู้ใจ / หยางเจียเฉียน, เขียน ; ม.อึ้งอรุณ, แปลและเรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งหยาง, เจียเฉียน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, [253-].
เลขเรียกBF858.C6 ห232
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราดูโหงวเฮ้งหญิง ฉบับสมบูรณ์ตั้งแต่หัวจรดเท้า / มนต์ณัฐ ภัทรศยา [text]
ชื่อผู้แต่งมนต์ณัฐ ภัทรศยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คลื่นอักษร, 2551.
เลขเรียกBF858.C6 ม145 2551,139 ม15ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมองหน้าหาคู่ / ซินแสโอ-อาทิตย์ วรันธรกุล
ชื่อผู้แต่งอาทิตย์ วรันธรกุล (ซินแสโอ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2557.
เลขเรียกBF1714.C5 อ621ม 2557,138 อ621มค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมองหน้าหาเรื่อง / อาทิตย์ วรันธรกุล (ซินแสโอ).
ชื่อผู้แต่งอาทิตย์ วรันธรกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2553.
เลขเรียกBF1729.ล63 อ63 2553,138 อ621ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรู้ทันคน พลังของใบหน้า = The Face Book / พงศ์มนัส บุศยประทีป
ชื่อผู้แต่งพงศ์มนัส บุศยประทีป
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2559
เลขเรียกBF858 พ-ร 2559,138 พ112ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีอ่านใจ คนใกล้ตัว / ปริญดา ปาลีรัฐ, บรรณาธิการ Text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทัพอักษร การพิมพ์, 2556.
เลขเรียกBF637.N66 ว614 2555,155.232 ป485ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีอ่านใจ คนใกล้ตัว / ปริญดา ปาลีรัฐ ; บรรณาธิการเรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยูโรบุ๊คส์, 2537
เลขเรียก138 ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสนุกกับโหงวเฮ้งและลายมือ / เสียส้างผิง, เขียน ; วัชรี สีสุวรรณ, แปลและเรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งเสีย, ส้างผิง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บุ๊กคลับ, 2537.
เลขเรียกBF1729.P45 ส277 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา