Found: 666  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"check in ความสุข" happy workplace ภาคเหนือ (คู่มือพัฒนาศักยภาพภาคี).
พิมพลักษณ์เชียงราย : โครงการจัดตั้งศูนย์สนับสนุนการเรียนรู้ องค์กรสุขภาวะ Happy workplace ภาคเหนือ, 2558.
เลขเรียก658.3 ช519
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 สุดยอด ไอเดียการเป็นผู้นำ = 100 Great leadership ideas / Jonathan Gifford, เขียน ; วัฒนา มานะว...
ชื่อผู้แต่งกิฟฟอร์ด, โจนาธาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2553.
เลขเรียกHD57.7 ก6ห 2553,658.4 ก 745 ร 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง16 กฎทองแห่งความสำเร็จในการทำงานแบบเครือข่าย / เหรียญชัย นำชัยศรีค้า...[และคนอื่นๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2555.
เลขเรียก658.402 ส359
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง17 สูตรสำเร็จสร้างทีมเวิร์ก = The 17 indisputable laws of teamwork / John C. Maxwell เขียน ; ไพบูล...
ชื่อผู้แต่งแมกซ์เวลล์, จอห์น ซี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 2551.
เลขเรียกHD66 ม83,658.4022 ม71ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5 จุดบอดที่ทำให้คนในทีมคุณทำงานด้วยกันไม่ได้ = The five dysfunctionsof a team / Patrick Lencioni ; ...
ชื่อผู้แต่งเลนโชนี, แพททริก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2561.
เลขเรียกHD66 ล784,658.4022 ล784ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5 จุดบอดที่ทำให้คนในทีมคุณทำงานด้วยกันไม่ได้ = The five dysfunctions of a team / Patrick Lencioni, เ...
ชื่อผู้แต่งเลนโชนี, แพททริก ผู้แต่ง
เลขเรียก658.4022 ล784ห 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5 จุดบอดที่ทำให้ทีมทำมากแต่ได้น้อย = The five dysfunctions of a team / ผู้เขียน Patrick Lencioni ;...
ชื่อผู้แต่งเลนชิโอนี่, แพทริก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2560.
เลขเรียก658.4036 ล783ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง51 วิธีคิดของหัวหน้าที่ลูกน้องอยากทำงานด้วย / อิวะตะ มัตสึโอะ ; แปลโดย ภาณุพันธ์ ปัญญาใจ
ชื่อผู้แต่งมัตสึโอะ, อิวะตะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2555
เลขเรียกHM141 ม343ห 2555,658.409 ม114ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง51 วิธีคิดของหัวหน้าที่ลูกน้องอยากทำงานด้วย เปลี่ยน "คนธรรมดา" ให้เป็น "สุดยอดหัวหน้า" / Matsuo Iwa...
ชื่อผู้แต่งมัตสึโอะ, อิวะตะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2559
เลขเรียกHD57.7 ม341,658.4092 ม341ห 2559
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAccidental manager = ผู้จัดการป้ายแดง..ซิ่งแรงแซงมือโปร/ สุพิชญา ชัยโชติรานันท์.
ชื่อผู้แต่งสุพิชญา ชัยโชติรานันท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไอ เอ็ม บุ๊คส์, 2550.
เลขเรียกHF 5500.2 ส831อ 2550,658.4 ส463ผ 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCoaching เทคนิคกระตุ้นทีมจนสำเร็จ / ฮมมะ มะซะโตะ ; วิธารณี จงสถิตย์วัฒนา, ผู้แปล.
ชื่อผู้แต่งฮมมะ, มะซะโตะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินสปายร์ , 2563.
เลขเรียก658.402 ฮ129ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCollaboration ทักษะเด็กเจนฯ อัลฟา : สื่อสารดีสร้างความสำเร็จ [จุลสาร].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิตยสาร ModernMom, [2558].
เลขเรียกBF ค5
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGame เกม เทคนิคในการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ / [text] วิทยา ตันติเสวี เสรี โลกัตถจริยา
ชื่อผู้แต่งวิทยา ตันติเสวี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2553
เลขเรียก658.456 ว34ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHow to be a good design manager บทบาทผู้จัดการทางออกแบบ / วิญญู วานิชศิริโรจน์.
ชื่อผู้แต่งวิญญู วานิชศิริโรจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ลายเส้น พับบลิชชิ่ง, 2557.
เลขเรียกNA1996 ว569บ 2557,720 ว569ฮ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องJoy, Inc. บรรษัทเปี่ยมสุข / Richard Sheridan ; ธนพร ศิริอัครกรกุล, ผู้แปล.
ชื่อผู้แต่งเชอริดาน, ริชาร์ด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ลีฟ ริช ฟอร์เอฟเวอร์, 2562.
เลขเรียกHD58.7 .ช75 2562,352.66 ช725จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา