Found: 102  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10,001 ไอเดียดูแลบ้านและสวน / บริษัท รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย), 2549.
เลขเรียกTX323 .ห36 2549,640 ห37ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10,001 ไอเดียดูแลบ้านและสวน / บรรณาธิการ, เมวิตา วงศ์วิเชียรชัย ; คณะผู้แปล, ปัทมา อินทรรักขา ... [แ...
ชื่อผู้แต่งรีดเดอร์ส ไดเจสท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย), 2550.
เลขเรียกTH4813 ร493ห 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1001 วิธีอยู่สบายเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม / ผู้แปล กิจจา ฤดีขจร ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการเล่ม ชุ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย), 2550.
เลขเรียกTD170 .ห36 2550,WA670 พ576 2550,640 พ115
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 เคล็ดลับสำหรับแม่บ้าน / ศิริวรรณ คุ้มโห้, เรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ณ ดา สำนักพิมพ์, 2552.
เลขเรียกAC158 ห159,647 ศ37ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 เวทมนตร์แห่งการจัดบ้าน / Kondo Marie ; อารีรัตน์ นาคสวัสดิ์, แปล
ชื่อผู้แต่งมาริเอะ, คนโด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2559
เลขเรียกTX324 ม64,640 ม476ห 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 เวทมนตร์แห่งการจัดบ้าน : ขยับข้าวของหนึ่งครั้งเปลี่ยนได้ทั้งชีวิต = Irasuto de tokimeku katazuk...
ชื่อผู้แต่งมาริเอะ, คนโด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2559].
เลขเรียกTX324 ม64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108-1009 ขจัดคราบปราบรอยเปื้อนอยู่หมัด / วัลลภา อรรถนิต.
ชื่อผู้แต่งวัลลภา อรรถนิต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คลื่นอักษร, 2553.
เลขเรียกTX145 .ว64 2553,640.41 ว448ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง222 เคล็ดลับ ทำความสะอาดบ้านด้วยวิธีธรรมชาติ / กองบรรณาธิการ Play ไต้หวัน รวบรวม ; พรเพ็ญ เลิศชัยพั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2557
เลขเรียกTX324 ค761 2557,648.5 ส192
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง244 เคล็ดลับแก้ปัญหาในครัวเรือน / ภัทรวินทร์ ภัคภิรมย์
ชื่อผู้แต่งภัทรวินทร์ ภัคภิรมย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เครือเถา, 2550
เลขเรียกAC159 ภ373ส 2550,640 ภ373ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง420 วิธี ทำความสะอาดในพริบตา / วัลภา เพ็ญแสงงาม.
ชื่อผู้แต่งวัลภา เพ็ญแสงงาม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กังหัน.
เลขเรียกTX324 ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง420 วิธีทำความสะอาดในพริบตา / วัลภา เพ็ญแสงงาม.
ชื่อผู้แต่งวัลภา เพ็ญแสงงาม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ไพลินคอมพิวเตอร์กราฟฟิค, [2540?].
เลขเรียกTX324 ว64,648.5 ว117ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง500 เคล็ดลับพิชิตความสกปรก = 500 Terrific ideas for cleaning everything / ดอน แอสเล็ตต์, เขียน ...
ชื่อผู้แต่งแอสเล็ตต์, ดอน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมิต, 2537.
เลขเรียกTX324 อ963ห 2537,640 อ785ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง780 ไอเดียครบเครื่องเรื่องงานบ้าน / กองบรรณาธิการนิตยสาร Health Chosun เขียน ; ตรองสิริ ทองคำใส แปล.
ชื่อผู้แต่งกองบรรณาธิการนิตยสาร health chosun
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2561.
เลขเรียกGT 472 ก351จ,640 ก192จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องClear clean keep (จุลสาร) / กรวรรณ คันโธ.
ชื่อผู้แต่งกรวรรณ คันโธ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รูม, 2551.
เลขเรียกTX ก4ค 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา