Found: 118  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่อง ที่ระลึกในการทำบุญอายุครบ 48 ปี พล.อ.อ.หะริน หงสกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ทหารอากาศ, 2505.
เลขเรียกAC159.ห63 ร54 2505
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง111 ปี ฯพณฯ พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา "เชษฐบุรุษ" 29 มีนาคม 2541 / ไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, 2552.
เลขเรียกJQ1745.A7 ห36 2552,923.2593 ห15 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง27 วันควันปืนกับซากศพ : เรื่องจริง เหตุการณ์จริง ภาพจริง รบระทึก สมรภูมิร่มเกล้า / ประภาส รวมรส
ชื่อผู้แต่งประภาส รวมรส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อนิเมทกรุ๊ป, 2550.
เลขเรียกDS575.L3 ป46,355.4 ป17ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[ยุทธโกษ ปีที่ 5 เล่ม 7 ประจำ 10 เมษายน พ.ศ. 2480]
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์กรมยุทธศึกษาทหารบก, 2480.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[หนังสือพิมพ์ยุทธโกษ ฉะบับสิ้นปีที่ 5 ประจำ 10 กันยายน พ.ศ. 2480]
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์กรมยุทธศึกษาทหารบก, 2480.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[หนังสือพิมพ์ยุทธโกษ ปีที่ 46 เล่มที่ 10 ประจำ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2481]
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์กรมยุทธศึกษาทหารบก, 2481.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[หนังสือพิมพ์ยุทธโกษ ปีที่ 46 เล่มที่ 11 ประจำ 10 สิงหาคม 2481]
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์กรมยุทธศึกษาทหารบก, 2481.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[หนังสือพิมพ์ยุทธโกษ ปีที่ 46 เล่มที่ 12 ประจำ 10 กันยายน 2481]
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์กรมยุทธศึกษาทหารบก, 2481.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[หนังสือพิมพ์ยุทธโกษ ปีที่ 5 เล่ม 9 ประจำ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2480]
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์กรมยุทธศึกษาทหารบก, 2480.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[หนังสือยุทธโกษ ปีที่ 5 เล่ม 9 ประจำ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2480]
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์กรมยุทธศึกษาทหารบก, 2480.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องกบนอกกะลา [videorecording] : นักบินรบ ภารกิจเหนือฟ้า
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีวีบูรพา, ปีลิขสิทธิ์ 2550.
เลขเรียกAC158 ก125นร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องกบนอกกะลา [videorecording] : พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีวีบูรพา, ปีลิขสิทธิ์ 2549.
เลขเรียกAC158 ก125พธ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกว่าจะเป็นนายร้อย จปร. / อภิสิทธิ์ บุศยารัศมี เขียน
ชื่อผู้แต่งอภิสิทธิ์ บุศยารัศมี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นกฮูก, 2550.
เลขเรียกU660.ท9 อ46,355.007 อ269ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทูต-การเมืองไม่ใช่เรื่องส่วนตัว (2) : รวมบทความตกผลึกด้วยมุมวิเคราะห์เจาะทะลุของอดีตเอกอัครราชทู...
ชื่อผู้แต่งสุรพงษ์ ชัยนาม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศยาม, 2552.
เลขเรียกDS575.4 .ส7242 2552,327.17 ส852ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2559 : การวิจัยระบบการศึกษาไทย ครั้งที่ 1 / จัดทำโดย สถาบันเทค...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2559 และการประชุมวิชาการ การวิจัยระบบการศึกษา (ครั้งที่ 1 : 2559 : ชลบุรี)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2559.
เลขเรียกZ5055.S5M7 ก482 2559,ส.ร. 371.2 ก27ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา