Found: 71  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 โครงงานวิทย์ ตามรอยนักวิทยาศาสตร์โลก = Janice VanCleave's scientists through the ages / Janice ...
ชื่อผู้แต่งแวนคลีฟ, จานิซ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2558.
เลขเรียกQ164 ว942 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 โครงงานวิทย์ตามรอยนักวิทยาศาสตร์โลก / Janice VanCleave ; นิลุบล พรพิทักษ์พันธุ์, แปล ; สิริพรรณ ...
ชื่อผู้แต่งแวนคลีฟ, จานิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2556.
เลขเรียกQ164 ว942 2556,507.8 ว93ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 การทดลองวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาล / ลัดดาวัลย์ กัณหสุวรรณ, เขียน.
ชื่อผู้แต่งลัดดาวัลย์ กัณหสุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น, 2549.
เลขเรียก372.35044 ล246ส 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ทดลองวิทย์ในชีวิตประจำวัน / Joachim Hecker ; วรางคณา ศิริวานนท์, แปล
ชื่อผู้แต่งเฮกเกอร์, โจอาคิม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2554.
เลขเรียกQ182.5 ฮ582ห 2554,507.8 ฮ51ห 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง73 เกมส์วิทยาศาสตร์ : สำหรับเด็ก / [ชาร์ล วิเวียน] ; เรียบเรียงโดย วิภาวี พัฒนวาณิช.
ชื่อผู้แต่งวิเวียน, ชาร์ล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เดอะบุคส์, [2543]
เลขเรียกQ164 ว67
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระถินหนูพุกน้อยที่รู้สึกตน / เจ้าขา ; Poohdit Guy, ภาพประกอบ.
ชื่อผู้แต่งเจ้าขา
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ลิตเติ้ลฮาร์ท, 2561
เลขเรียกE จ757ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดลองซูเปอร์วิทยาศาสตร์ = Super science experiments / Oxlade, Chris ; อรกัญญ์ ภูมิโคกรักษ์, แปล
ชื่อผู้แต่งOxlade, Chris.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2556.
เลขเรียกย 500 อ52ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดลองมหัศจรรย์ : ทดลอง คิด ประดิษฐ์สนุก = Scientifc experiment.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2531.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดลองวิทยาศาสตร์ / อำนาจ เจริญศิลป์.
ชื่อผู้แต่งอำนาจ เจริญศิลป์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย (จัดจำหน่าย), 2535.
เลขเรียกQ163 อ224 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดลองสนุกๆไฟฟ้าและแม่เหล็ก / ไมเคิล เดเปซิโอ ; กิ่งแก้ว คูอมรพัฒนะ,แปล.
ชื่อผู้แต่งเดเปซิโอ,ไมเคิล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปาเจรา , 2553.
เลขเรียกQC529.2 ด883 2553,507.8 ด859ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดลองอย่างง่าย / หนังสือไทม์ไลฟ์ ประเทศไทย ; ผู้แปล ทรายทอง ชูทรัพย์ ; บรรณาธิการ จำเนียร เหมะรั...
ชื่อผู้แต่งรอคเก็ตต์, ซาบีน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น, 2546.
เลขเรียกAE71 ห144ย 2546,ย ท955ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดลองอย่างง่าย = Simple experiments / ทรายทอง ชูทรัพย์ ผู้แปล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทม์ไลฟ์, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดลองอย่างง่าย = Simple experiments / สาลี่ เกี่ยวการค้า, แปล ; สมทรง แสงแก้ว, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดลองเคมี / Louis V. Loeschnig ; จารนัย พณิชยกุล, แปล ; จันทร์นาย คุมพล, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งโลเอสซ์นิก, ลุยส์ วี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปาเจรา, 2554.
เลขเรียกQD38 ล978 2554,540.231 ล95ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา