Found: 6  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMega clever ฉลาดสุดสุด ชุด 15 ตอน ร่างมนุษย์กับสิ่งมหัศจรรย์ [videorecording] / [รายการโทรทัศน์ที่...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอสที, [2550]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือปฏิบัติงานการทดสอบสมรรถภาพการรับกลิ่นสำหรับคลินิกการรับกลิ่นและรส / บังอร ปิ่นแก้ว
ชื่อผู้แต่งบังอร ปิ่นแก้ว, ผู้แต่ง
เลขเรียก612.86 บ248ค 2559
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ การหาชุดของเซ็นเซอร์ที่เหมาะสมแบบเร็วสำหรับการพัฒนาเครื่องจำแนกกลิ่น /...
ชื่อผู้แต่งเอกชัย ไพศาลกิตติสกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553
เลขเรียกQC53 อ72 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสูตรลับตำรับดาวินชี / สตูดิโอแอนนิมอล, เรื่องและภาพ ; สิราภา เสริมสันติวาณิช, แปล
ชื่อผู้แต่งสตูดิโอแอนนิมอล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์, 2554.
เลขเรียกTX355 ส373
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอัศจรรย์อวัยวะมนุษย์ ตอน 4 กลิ่นและรส, การมองเห็น = Body atlas [videorecording] / [Pioneer Product...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอสที, [2551]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องโลกเร้นลับของกลิ่นหอม = Fragrant : the secret life of scent / Mandy Aftel, เขียน ; พลอยแสง เอกญาติ...
ชื่อผู้แต่งอาฟเทล, แมนดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิลด์ส พับลิชชิ่ง เฮาส์ , 2560
เลขเรียกQL947 อ628ล 2560,612.86 อ629ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา