Found: 33  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปัญหา 1000 ทางออก ปัญหาลูกน้องกับเจ้านาย [videorecording] / [ผลิตและจำหน่ายโดย Nation Channel]
ชื่อผู้แต่งสุจินต์ จันทร์นวล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Nation Channel, 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง169 เคล็ดลับมัดใจเจ้านาย / โดย: อลัน อาร์ ชอนเบิร์ก ; แปลและเรียบเรียง วรหทัย ; [บรรณาธิการ] : พรลภ...
ชื่อผู้แต่งชอนเบิร์ก, อลัน อาร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทเออาร์ บิซิเนส เพลส, 2548.
เลขเรียกHF5549.5.L3 ช318,650.1 ช19ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลวิธีอ่านใจนายจ้าง = The OK boss / วีระ-วรการ ศรีวิลาศ แปลและเรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, [253-]
เลขเรียกHF5549.12 ก291
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารเจ้านาย / อัคร ศุภเศรษฐ์.
ชื่อผู้แต่งอัคร ศุภเศรษฐ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Truth Authorization Institute, [2549?]
เลขเรียกHF5548.83 อ211 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารเจ้านาย / อัคร ศุภเศรษฐ์.
ชื่อผู้แต่งอัคร ศุภเศรษฐ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Truth Authorization Institute, [2545]
เลขเรียกHF5548.83 .อ62,158.7 อ472ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขว้างช้าง : เซนกับศิลปะของการจัดการเจ้านาย / สแตนลี บิงก์ ; แปลและเรียบเรียงโดย วรรณกร
ชื่อผู้แต่งบิงก์, สแตนลี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ.อาร์. บิซิเนส เพรส, 2546.
เลขเรียกBQ4570.L5 บ322,650.13 บ32ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องควบคุมเจ้านายให้อยู่ในกำมือเรา / ณรงค์วิทย์ แสนทอง ; ผู้เรียบเรียง: ปรรณ ญาภิรมย์
ชื่อผู้แต่งณรงค์วิทย์ แสนทอง
เลขเรียก650.13 ณ242ค 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคัมภีร์ปราบ (ม) เจ้านาย [electronic resource] / เขียนโดย ตุลา.
ชื่อผู้แต่งตุลา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2546.
เลขเรียกHF5548.83 ต7ค 2546eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาการจัดการและบุคลากร = Psychology of management and personnel : PC 281 / อริสา สำรอง.
ชื่อผู้แต่งอริสา สำรอง.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2549.
เลขเรียกHD58.7 อ398 2549,158.7 อ398จ 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาการจัดการและบุคลากร = Psychology of management and personnel : PC 281 / อริสา สำรอง.
ชื่อผู้แต่งอริสา สำรอง.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2553.
เลขเรียก158.7 อ398จ 2553 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาการบริหาร / บุญทัน ดอกไธสง
ชื่อผู้แต่งบุญทัน ดอกไธสง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, 2530.
เลขเรียกHD37.T5 บ464จ,158.7 บ464จ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาการบริหาร = Management psychology / พรรณราย ทรัพยะประภา.
ชื่อผู้แต่งพรรณราย ทรัพยะประภา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุณา-จตุพร, [253-?].
เลขเรียกHF5548.7 พ266
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชนะใจเจ้านายได้ใจลูกน้อง-ครองใจเพื่อนร่วมงาน / สมศักดิ์ เหลืองอัครเดช และคณะ
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ เหลืองอัครเดช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Dดี, 2553.
เลขเรียกBF637.C45 ส284 2553,158.72 ช15
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา