Found: 6  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องOPOI-F210 รายงานสรุปผลการพัฒนาและยกระดับสถานประกอบ (Final report) : บริการปรึกษาแนะนำให้แก่ บริษัทโ...
ชื่อผู้แต่งไกรวิทย์ เศรษฐวนิช
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถานบริการวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550.
เลขเรียกHD9066.T53C44 ก976ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์ตลาดบริการในการสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม / วิทยานิพนธ์ของ บุญเขียน สุวรรณภั...
ชื่อผู้แต่งบุญเขียน สุวรรณภักดี.
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียก658.8 บ45ก 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์ตลาดบริการในการสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม = Service Markting Strateges to Bu...
ชื่อผู้แต่งบุญเขียน สุวรรณภักดี.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ; 2554.
เลขเรียกว 658.8 บ435ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความพึงพอใจของเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นที่นำข้าวเปลือกมาขายต่อการให้บริการของตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่น ...
ชื่อผู้แต่งประสิทธิ์ เพ็งรักษ์.
พิมพลักษณ์2554
เลขเรียก334.683 ป1711ค 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความพึงพอใจของเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นที่นำข้าวเปลือกมาขายต่อการให้บริการของตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่น ...
ชื่อผู้แต่งประสิทธิ์ เพ็งรักษ์.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2554.
เลขเรียกว 334.683 ป412ค 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของธุรกิจผ...
ชื่อผู้แต่งธานินทร์ ศิลป์จารุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2548.
เลขเรียกวจ HF5415.1265 ธ516
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา