Found: 10  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCo-management การจัดการแบบมีส่วนร่วม ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติออบหลวง-ดอยอินทนนท์/ รายา ผกามาศ, เรียบ...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคเหนือ, 2558
เลขเรียกHN49.C6 ร64 2558,333.7 C652C
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องISO 50001 : 2011 ระบบมาตรฐานการจัดการพลังงาน / สยาม อรุณศรีมรกต ... [และคนอื่นๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562 [2019]
เลขเรียกTS156.6 .อ957 2562,333.79 อ915 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระทรวงอุตสาหกรรม 2552 : อุตสาหกรรมยุคใหม่ สร้างเสริมเศรษฐกิจไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม / กระทรวงอุตสาหกรร...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงอุตสาหกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงอุตสาหกรรม, 2552.
เลขเรียกHD3616.T5 ก4ก 2552,354.6 อ448ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการของเสียอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน / อรทัย ชวาลภาฤทธิ์
ชื่อผู้แต่งอรทัย ชวาลภาฤทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียกTD897 อ324 2560,628.42 อ43ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเชิงเปรียบเทียบ/การจัดการข้ามวัฒนธรรม = Comparative management / cross-cultural management...
ชื่อผู้แต่งสมชนก (คุ้มพันธุ์) ภาสกรจรัส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559.
เลขเรียกHD37.ท9 ส423,WO200 ต367 2559,306 ส237ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเกี่ยวกับสถานะการณ์การทำการประมงชายฝั่งในปัจจุบัน และศึกษาแนวทางในการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์...
ชื่อผู้แต่งทัศนภา ว่องสนั่นศิลป์.
พิมพลักษณ์ตรัง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2552.
เลขเรียก333.72 ท359
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ปี 2552-2555 = Carbonfootprint Organization Report 2009-2012 / บร...
ชื่อผู้แต่งบริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด, 2556, [2013]
เลขเรียกHD30.255 บ227ร 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศสังคมที่ทุกคนควรรู้ / วิทยากร เชียงกูล
ชื่อผู้แต่งวิทยากร เชียงกูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2558.
เลขเรียกGF51 ว583,577.1 ว583ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเครื่องมือ กลไก การจัดการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพที่สอดคล้องกับพันธกรณีพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความป...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2560.
เลขเรียกQH442 ค753,660.65 ค758 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเคล็ด (ไม่) ลับ ฉบับ Team group / ประเสริฐ ภัทรมัย text
ชื่อผู้แต่งประเสริฐ ภัทรมัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั้น, 2558
เลขเรียกHD37.T5 ป4ค 2558,658.1 ป218ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา