Found: 451  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"สู้" ลิขิตฟ้า -- หรือจะเท่าลิขิตเอง [text] / อุทัย เชื้อคำเนีย
ชื่อผู้แต่งอุทัย เชื้อคำเนีย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์, 2552
เลขเรียกDS578.32.U87 อ244 2552,650.1 อ819ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 สุดยอดไอเดียการขาย = 100 Great sales ideas/ Patrick Forsyth ; วัฒนา มานะวิบูลย์ แปล.
ชื่อผู้แต่งฟอร์ไซท์, แพทริค.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2551.
เลขเรียกHF5438.25 .ฟ58 2551,658.81 ฟ19ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 ยุทธศิลป์สร้างจอมยุทธขายตรง ขายประกัน รถ บ้าน สินค้าราคาหนัก / คมกฤติ กิตติรัตน์
ชื่อผู้แต่งคมกฤติ กิตติรัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2554.
เลขเรียกHF 5438.25 ค16 2554,658.81 ค42ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง19 สุดยอดแผนการตลาด : ครั้งแรกของการรวบรวมแผนการตลาดที่ชนะการประกวดในรอบ 3 ปี 2527/28 - 2529/30.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [และ] สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย, 2531.
เลขเรียกHF5415.13 ส727 2531,658.8 ส727 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง201 กลยุทธ์สู่ความสำเร็จพิชิตธุรกิจเครือข่าย = 201 simple ideas to make more $$$ in network marketi...
ชื่อผู้แต่งตัน, ริชาร์ด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รีซัลท์ส พลัส อินเตอร์เนชั่นแนล, 2547.
เลขเรียกHF5386 .ต63 2547,658.8 ต278ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง24 ปัจจัยในความสำเร็จของกลยุทธ์การตลาด / สมภพ เจริญกุล.
ชื่อผู้แต่งสมภพ เจริญกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท, 2543 .
เลขเรียกHF5415.13 .ส445 2543,658.8 ส166ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้นำการตลาด / สมภพ เจริญกุล.
ชื่อผู้แต่งสมภพ เจริญกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท, 2543 .
เลขเรียกHD57.7 .ส445 2543,338.092 271ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง52 วิธี : หนทางสร้างเงินในธุรกิจการตลาดแบบเครือข่าย / David Goh ; แปลโดย สาริณี นิตานนทวัฒน์
ชื่อผู้แต่งโกห์, เดวิด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อีบิซโซลูชั่น, 2550.
เลขเรียกHF5415.126 ก969
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง52 วิธีหนทางทำเงินในธุรกิจการตลาดแบบเครือข่าย / David Goh, เขียน ; สาริณี เสฐียรภัคกุล, แปลและเรียบเ...
ชื่อผู้แต่งGoh, David.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี, 2556.
เลขเรียกHF5415.126 ก969 2556,658.8 ก921ห 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง52 เทคนิคขายดีบน facebook / สืบศักดิ์ ลิ่วลักษณ์ text
ชื่อผู้แต่งสืบศักดิ์ ลิ่วลักษณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แฮปปี้ บานานา, 2559
เลขเรียกHF5415.1265 ส736ห 2559,658.84 ส736ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง52 เทคนิคขายดีบน Line / สืบศักดิ์ ลิ่วลักษณ์
ชื่อผู้แต่งสืบศักดิ์ ลิ่วลักษณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แฮปปี้ นานา, 2559
เลขเรียกHF5415.1265 ส736หส 2559,658.054678 ส315ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 กลยุทธ์ สู่ความสำเร็จ [videorecording] / ธเนตร วงษา
ชื่อผู้แต่งธเนตร วงษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา