Found: 277  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ตากใบ" ในอากาศ : ความทรงจำที่ปลิดปลิวจากความรับรู้ / มัทนี จือนารา .... [และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์นครปฐม : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550.
เลขเรียกDS588.ต8 ต62,320.9593 ต21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง--วิกฤตไฟใต้ท่วมเมือง--!!! / คนเสื้อกาวน์.
ชื่อผู้แต่งคนเสื้อกาวน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กู๊ดมอร์นิ่ง, 2548.
เลขเรียกDS 588 .S61 ค15 2548
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง106 ศพความตายมีชีวิต / ภูมิบุตรา เขียน.
ชื่อผู้แต่งภูมิบุตรา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เขียนแผ่นดิน, 2547.
เลขเรียกDS588.ต8 ภ74,305.6970593 ภ74ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ปี ตากใบ : ชีวิตที่ต้องการคำตอบ / สุริชัย หวันแก้ว, บก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
เลขเรียกHN700.55.A926 ส525 2549,303.69 ส473
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChange ไฟใต้ / บรรณาธิการ ; มูฮำมัดอายุบ ปาทาน, ภาสกร จำลองราช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2552
เลขเรียกHN700.55.Z9S65 ส22 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChange ไฟใต้ / บรรณาธิการ ; มูฮำมัดอายุบ ปาทาน, ภาสกร จำลองราช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้, 2552.
เลขเรียกHN700.55.Z9S62 ช7 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLanguage and cross border migration / [บรรณาธิการ นิสากร กล้าณรงค์].
พิมพลักษณ์Songkla : Faculty of Humanities and Social Sciences Thaksin University, [2013?]
เลขเรียกH62.5.T4 L36,G.P. 410.72 T364L
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกะเทาะเปลือก--ไฟใต้ : ใครบงการ / โดย สอาด จันทร์ดี.
ชื่อผู้แต่งสอาด จันทร์ดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายส่งดวงแก้ว [จัดจำหน่าย], 2549.
เลขเรียกHN700.592.S65 ส483 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกะเทาะเปลือก...ไฟใต้ ใครบงการ ? / สอาด จันทร์ดี.
ชื่อผู้แต่งสอาด จันทร์ดี.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สหธรรมิก, 2550?].
เลขเรียกDS588.ต8 ส56,001.4 จ73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกะเทาะเปลือก...ไฟใต้ ใครบงการ? / สอาด จันทร์ดี.
ชื่อผู้แต่งสอาด จันทร์ดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, 2549.
เลขเรียก303.6 ส16ก 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการก่อการร้ายสากล / ประภัสสร์ เทพชาตรี.
ชื่อผู้แต่งประภัสสร์ เทพชาตรี.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2552.
เลขเรียก303.625 ป1711ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการก่อการร้ายสากล / โดย ประภัสสร์ เทพชาตรี.
ชื่อผู้แต่งประภัสสร์ เทพชาตรี.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2550.
เลขเรียกHV6431 ป45,303.625 ป46ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการก่อการร้ายสากลกับปัญหาภาคใต้ / พายัพ วนาสุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งพายัพ วนาสุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2548.
เลขเรียกDS588.ต8 พ64,303.6 พ26พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการก่อการร้ายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / ชัยโชค จุลศิริวงศ์, เขียน ; สุรชาติ บำรุงสุข, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งชัยโชค จุลศิริวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551
เลขเรียกHV6431 ช382ก 2551,303.625 ช-ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา