Found: 2,032  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ผลของการฝึกออกกำลังกายแบบแอโรบิคด๊านซ์ ต่อการเปลี่ยนแปลงทางกาย สุภาพของหญิงไทยวัยผู้ใหญ่" / โดย สม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา, 2528.
เลขเรียก613.71 ผ 331 2528
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 นาที ทรวดทรงดี / ศศิ, ผู้แปล
ชื่อผู้แต่งศศิ, ผู้แปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชุณหสาส์น, 2532
เลขเรียก613.7045 ศ18ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 นาที เพื่อสัดส่วนงาม / ลีลานุช ทิฆัมสกุล.
ชื่อผู้แต่งลีลานุช ทิฆัมสกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจเนอรัลบุ๊คส์, 2539.
เลขเรียก613.7 ล513ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 นาที--เพื่อสัดส่วนงาม / เรียบเรียงโดย ลีลานุช ทิฆัมสกุล.
ชื่อผู้แต่งลีลานุช ทิฆัมสกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยูไนเต็ดท์บุ๊คส์, 2531.
เลขเรียกRA781 ล64,QT255 ล514น 2531,613.7 ล514ห 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 นาที--เพื่อสัดส่วนงาม / เรียบเรียงโดย ลีลานุช ทิมัมสกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยูไนเต็ดท์บุคส์, 2533.
เลขเรียกRA781 ห159 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ท่าบริหารร่างกายด้วยท่อนไม้แบบป้าบุญมี [จุลสาร] / บุญมี เครือรัตน์.
ชื่อผู้แต่งบุญมี เครือรัตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, [2544].
เลขเรียกRA บ7ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 นาทีกับโยคะท่าง่าย ๆ (ในช่วงเวลาการทำงานสำหรับนักธุรกิจงานรัดตัว) / วินัย คงเจริญยิ่ง,แปล/เรียบ...
ชื่อผู้แต่งวินัย คงเจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รถไฟหนังสือ, [2543?]
เลขเรียก613.7046 ว35ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 นาทีกับโยคะในช่วงเวลาการทำงานสำหรับนักธุรกิจงานรัดตัว / วินัย คงเจริญยิ่ง แปลและเรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รถไฟหนังสือ, 2540
เลขเรียก613.7046 ส35 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 นาทีกับโยคะในช่วงเวลาทำงานสำหรับคนที่งานรัดตัว / วินัย คงเจริญยิ่ง แปลและเรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รถไฟหนังสือ, [2540?]
เลขเรียกRM727.Y64 ส727
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 วัน ฟิต-เฟิร์ม-สวย-เป๊ะ สไตล์สาวขี้เกียจ : "ยืดกล้ามเนื้อลดอ้วน ชะลอวัย" / อนิษา เกมเผ่าพันธ์, แ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์, 2559
เลขเรียกGV 436 ส724,613.71 ส727 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 วันสร้างนิสัยไม่อ้วนตลอดชีวิต / อาเบะ เอรินะ ; เมธินี นุชนาคา, แปล
ชื่อผู้แต่งเอรินะ, อาเบะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์, 2558
เลขเรียกRM222.2 .อ75 2558,613.25 อ913ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 สัปดาห์เปลี่ยนขาให้เรียวสวยสไตล์เกาหลี / Shin Jung-Ae ; อภิศรี, แปล
ชื่อผู้แต่งชิน, จองแอ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2556.
เลขเรียกRA781 .ช63 2556,613.71 ช73ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 tricks กระดิกกายหน้าคอมฯ พร้อมเครื่องดื่มสมุนไพร ให้พลัง / บรรณาธิการเรียบเรียง: มนรดา ฉัตราธรร...
ชื่อผู้แต่งมนรดา ฉัตราธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยสถาน, 2553
เลขเรียกRM735.A6 ร192,613.7 ม157ร 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 Tricks กระดิกกายหน้าคอมฯ พร้อมเครื่องดื่มสมุนไพรให้พลัง [Text] / บรรณาธิการโดย ศวัส ศักย์ศรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มายิกสำนักพิมพ์, [2556?]
เลขเรียก615.8 ร192
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา