Found: 886  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 นาที--เพื่อสัดส่วนงาม / เรียบเรียงโดย ลีลานุช ทิฆัมสกุล.
ชื่อผู้แต่งลีลานุช ทิฆัมสกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยูไนเต็ดท์บุ๊คส์, 2531.
เลขเรียกRA781 ล64,QT255 ล514น 2531,613.7 ล514ห 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 นาที--เพื่อสัดส่วนงาม / เรียบเรียงโดย ลีลานุช ทิมัมสกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยูไนเต็ดท์บุคส์, 2533.
เลขเรียกRA781 ห159 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ท่าบริหารร่างกายด้วยท่อนไม้แบบป้าบุญมี [จุลสาร] / บุญมี เครือรัตน์.
ชื่อผู้แต่งบุญมี เครือรัตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, [2544].
เลขเรียกRA บ7ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 Tricks กระดิกกายหน้าคอมฯ พร้อมเครื่องดื่มสมุนไพรให้พลัง [Text] / บรรณาธิการโดย ศวัส ศักย์ศรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มายิกสำนักพิมพ์, [2556?]
เลขเรียก615.8 ร192
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 Tricks กระดิกกายหน้าคอมฯ พร้อมเครื่องดื่มสมุนไพรให้พลัง / ศวัส ศักย์ศรย์ บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มายิก, [2557?]
เลขเรียก613.71 ศ1711ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ท่าลดหุ่นด่วน ฟิตเนสง่าย ๆ สไตล์ชีวิตประจำวัน / วิลาสินี วิสุทธิ์
ชื่อผู้แต่งวิลาสินี วิสุทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไพลิน, 2548.
เลขเรียกRA781 ว722ห 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เคล็ดลับทำคุณผอม / รุ่งเรือง คลองบางลอ ; ปิยะนุช เศรษฐวงศ์, วาดภาพประกอบ
ชื่อผู้แต่งรุ่งเรือง คลองบางจอ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อัมรินทร์สุขภาพ, 2555 [2012]
เลขเรียกRA776 ร653ห 2555,WB425 ร635ห 2555,613 ร762ห 6/2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 คำถาม ขยับกาย คลายโรค / ภาวดี วิเชียรรัตน์ ... [และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2549.
เลขเรียกWB460 ร5 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 วิธีออกกำลังกายสลายโรค [จุลสาร] / กองบรรณาธิการนิตยสารชีวจิต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิตยสารชีวจิต, [2546].
เลขเรียกRA ส63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง127 ท่ากายบริหารแบบไทย : ท่าฤาษีดัดตน / ; บรรณาธิการ เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ศูนย์พัฒนาตำราการแพทย์แผนไทย มูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา, 2549.
เลขเรียกRM 727.Y64 ร192 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง127 ท่ากายบริหารแบบไทย : ท่าฤาษีดัดตน = 127 The hermit''''s body twist Rusi Dotton / ผู้รวบรวม เพ็...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ศูนย์พัฒนาตำราการแพทย์แผนไทย, 2549.
เลขเรียกRM725 .ห35 2549,WB890 ท381 2549,613.7046 พ53ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 ท่ายืดเพื่อคลายกล้ามเนื้อ = 15 stretching exercises / อภิชนา โฆวินทะ
ชื่อผู้แต่งอภิชนา โฆวินทะ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ส.ทรัพย์การพิมพ์, 2539.
เลขเรียกWB541 อ163ส 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง18 ท่าโยคะชนะวัย / เรียบเรียงโดย อำนวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์
ชื่อผู้แต่งอำนวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อัศจรรย์, 2551.
เลขเรียก613.7046 อ683ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา