Found: 132  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAbout a sex--X--X (1) (ฉบับที่คุณอยากรู้) / [เนาวรัตน์ ไกรฤกษ์ ; บรรณาธิการ เนตรนภา แก้วแสงธรรม, ศิ...
ชื่อผู้แต่งเนาวรัตน์ ไกรฤกษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอชพี, 2545.
เลขเรียกHQ21 น836 ล.1,613.95 น854อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAbout a sex--X--X (2) (ฉบับที่คุณไม่อยากรู้) / [เนาวรัตน์ ไกรฤกษ์ ; บรรณาธิการ เนตรนภา แก้วแสงธรรม ...
ชื่อผู้แต่งเนาวรัตน์ ไกรฤกษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอชพี, 2545.
เลขเรียกHQ21 น836 ล.2,613.95 น854อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEarly desire = ประวัติศาสตร์ใต้สะดือ / โตมร ศุขปรีชา
ชื่อผู้แต่งโตมร ศุขปรีชา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แซลมอน, 2559.
เลขเรียกPL4209.4.ต94 อ75 2559,306.7 ต864อ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFoucault and queer theory / นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ แปลและเรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งนฤพนธ์ ด้วงวิเศษ.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2556.
เลขเรียกB2430.F72 น43 2556
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSex issue / ปกป้อง จันวิทย์, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเพ่นบุ๊กส์, 2554.
เลขเรียกHQ23 อ443,303.4 อ444 ล.11
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSex ซ้อนซ่อนเงื่อน / หมอหนุ่ย
ชื่อผู้แต่งหมอหนุ่ย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : operahouse, 2549.
เลขเรียกHQ21 ห4ซ 2549,306.7 ห 221 ซ 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSex หนัง รัก ใคร่ / Geek Book.
ชื่อผู้แต่งกรีก บุ๊ค
พิมพลักษณ์นนทบุรี : Geek Book, 2559.
เลขเรียกPN1995.9.ก63 ก46 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องYAOI : การ์ตูนเกย์โดยผู้หญิงเพื่อผู้หญิง / ญาณาธร เจียรรัตนกุล = YAOI : manga by women for women /...
ชื่อผู้แต่งญาณาธร เจียรรัตนกุล
พิมพลักษณ์2550.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องYAOI : การ์ตูนเกย์โดยผู้หญิงเพื่อผู้หญิง = YAOI : manga by women for women / ญาณาธร เจียรรัตนกุล.
ชื่อผู้แต่งญาณาธร เจียรรัตนกุล.
พิมพลักษณ์2550.
เลขเรียกPN56.E7 ญ63 2550EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎแห่งกาม/ พระธรรมวิสุทธิกวี, บรรณาธิการ มาโนช เชยประเสริฐ.
ชื่อผู้แต่งพระธรรมวิสุทธิกวี.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรีนปัญญาญาณ, 2552.
เลขเรียกBQ 4570.S6 พ336ก 2552,294.34 พ332ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลิ่นรักในเมืองดิบ / อีแร้ง
ชื่อผู้แต่งอีแร้ง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2542.
เลขเรียกPN6071.E7 อ772 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกามตัณหา / ชยานันโท ภิกษุ (อนันต์ เสนาขันธ์).
ชื่อผู้แต่งชยานันโท ภิกษุ (อนันต์ เสนาขันธ์).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์, 2523.
เลขเรียกBQ4055 ช42
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา