Found: 14  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"กัญชา" ช่วยรักษา "มะเร็ง" / อิสระ เจียวิริยบุญญา...[และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มายด์ รีพับบลิก, 2562
เลขเรียก615.321 อ764ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกัญชา คือยารักษามะเร็ง / สมยศ กิตติมั่นคง
ชื่อผู้แต่งสมยศ กิตติมั่นคง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โกกรีน, 2559
เลขเรียกRM666.C266 ส44,615.58 ส274ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกัญชา สุดยอดยาวิเศษ : ศาสตร์แห่งการรักษาโรคยุคใหม่ / ทีมงานวิชาการ บริษัทไซเบอร์บุคส์ แอนด์ ปริ้นท...
ชื่อผู้แต่งทีมงานวิชาการ บริษัทไซเบอร์บุคส์ แอนด์ ปริ้นท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอกพิมพ์ไท, 2562
เลขเรียก633.79 ท533ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกัญชาปกรณัม = Ganja mythology / อัคนี มูลเมฆ
ชื่อผู้แต่งอัคนี มูลเมฆ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2562
เลขเรียก398.2 อ469ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกัญชาปกรณัม : ตำนานพืชพันธุ์แห่งเสรี / อัคนี มูลเมฆ
ชื่อผู้แต่งอัคนี มูลเมฆ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2558
เลขเรียกHV5822.M3 อ62 2558,633.79 อ469ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกัญชายาวิเศษ / เรียบเรียงโดย สมยศ ศุภกิจไพบูลย์
ชื่อผู้แต่งสมยศ ศุภกิจไพบูลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2562
เลขเรียกRM666.C266 ส44 2562,QV766.5.C2 ส274ก 2562,633.79 ส274ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกัญชายาวิเศษ เล่ม 2 กัญชารักษามะเร็ง / สมยศ ศุภกิจไพบูลย์ และพรรคเขียว จรรโลงโลก.
ชื่อผู้แต่งสมยศ ศุภกิจไพบูลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2562.
เลขเรียก583.45 ส274ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกัญชายาวิเศษ เล่ม 2 กัญชารักษามะเร็ง / สมยศ ศุภกิจไพบูลย์, พรรคเขียว จรรโลงโลก.
ชื่อผู้แต่งสมยศ ศุภกิจไพบูลย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2562,[2019].
เลขเรียกQZ266 ส4ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแพทย์แคนนาบินอยค์และกัญชาการแพทย์= Cannabinoid Medicine and Medical Cannabis/ บรรณาธิการ : อรพรรณ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สมาคมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย, 2561, [2018]
เลขเรียกWB925 ก495 เล่ม1-3 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรักษาโรคด้วยกัญชงและกัญชา / สมยศ กิตติมั่นคง.
ชื่อผู้แต่งสมยศ กิตติมั่นคง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โกกรีน โซเชียล เวนเจอร์, 2560.
เลขเรียกRM666.C266 ส274 2560,615.32345 ส274ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการออกฤทธิ์ของ Delta9-tetrahydrocannabinol ต่อการลุกลามของเซลล์มะเร็ง /...
ชื่อผู้แต่งสุรางค์ ลีละวัฒน์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, 2551.
เลขเรียกRS165.C225 ส858
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุริยัน กัญชา อัมฤตย์โอสถแห่งความหวัง / ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์.
ชื่อผู้แต่งปานเทพ พัวพงษ์พันธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2562.
เลขเรียกQV766.5.C2 ป547ส 2562,615.321 ป547ส 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา