Found: 7  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก / จานุลักษณ์ ขนบดี
ชื่อผู้แต่งจานุลักษณ์ ขนบดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2535.
เลขเรียกSB117 Thai 25 2535,631.531 จ25ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก / จานุลักษณ์ ขนบดี.
ชื่อผู้แต่งจานุลักษณ์ ขนบดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2541.
เลขเรียกSB324.75 .จ63 2541,635.04521 จ25ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณภาพของเมล็ดกะหล่ำดอกที่มีจำหน่ายในจังหวัดเชียงใหม่ = The quality of cauliflower seed sold in Chia...
ชื่อผู้แต่งชนาวุฒิ ศักดาพิทักษ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้, 2537.
เลขเรียกพผ 23/2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณภาพของเมล็ดพันธุ์กะหล่ำปลีที่มีจำหน่ายในจังหวัดเชียงใหม่ = The quality of cabbage seed sold in Ch...
ชื่อผู้แต่งวิชัย ประทุมเทพ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้, 2538.
เลขเรียกพผ 04/2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สายเกษตรศตร์ ครั้งที่ 10 : สาขาพืชศาสตร์ / ...
ชื่อผู้แต่งสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.
พิมพลักษณ์ลำปาง : สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลำปาง, 2536.
เลขเรียก580 ท592ร 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสัมนาความก้าวหน้าของงานวิจัยและพัฒนาวิทยาการเมล็ดพันธุ์ : ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมลิตเติ้ลดั๊ก ...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการเกษตร.
พิมพลักษณ์(ม.ป.ท. : ม.ป.พ.) , 2535.
เลขเรียก631.521 ว516ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา