Found: 6  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดนตรีจากพระราชหฤทัย ศูนย์รวมใจแห่งปวงชน / คณะกรรมการอำนวยการจัดทำงานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี.
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการเอกลักษณ์แห่งชาติ, 2539.
เลขเรียกM1825.ท9 อ75,782.42 ส215ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ คณะวิชาการ The justice group.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ พิมพ์อักษร [2561]
เลขเรียกKPT2110 ร155 2561,342 ค1411ร 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารานุกรมคำที่เกี่ยวกับการประพันธ์ร้อยกรอง / สุพรรณ ทองคล้อย.
ชื่อผู้แต่งสุพรรณ ทองคล้อย
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561.
เลขเรียกPL4179 ส828ส 2561,895.91103 ส828ร 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารานุกรมคำประพันธ์ประดิษฐใหม่ / สุพรรณ ทองคล้อย.
ชื่อผู้แต่งสุพรรณ ทองคล้อย
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561.
เลขเรียกPL4200.A52 ส828ส 2561,808.1 ส873ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเสนาะศัพท์สดับทำนองร้อยกรองไทย [sound recording] / โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน, องค์การสื่อสารมว...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน, 2539.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา