Found: 7  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ คณะวิชาการ The justice group.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ พิมพ์อักษร [2561]
เลขเรียกKPT2110 ร155 2561,342 ค1411ร 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารานุกรมคำที่เกี่ยวกับการประพันธ์ร้อยกรอง / สุพรรณ ทองคล้อย
ชื่อผู้แต่งสุพรรณ ทองคล้อย, ผู้แต่ง
เลขเรียก895.91103 ส828ร 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารานุกรมคำประพันธ์ประดิษฐใหม่ / สุพรรณ ทองคล้อย.
ชื่อผู้แต่งสุพรรณ ทองคล้อย
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561.
เลขเรียก808.1 ส873ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอารมณ์และการจัดการความเครียด = Emotion and stress management จุฑามาศ แหนจอน.
ชื่อผู้แต่งจุฑามาศ แหนจอน
พิมพลักษณ์ชลบุรี เก็ทกู๊ดครีเอชั่น 2561
เลขเรียกPL4202.2 ส828 2561,W74 น666 2561,152.4 จ432อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องเสนาะศัพท์สดับทำนองร้อยกรองไทย [sound recording] / โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน, องค์การสื่อสารมว...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน, 2539.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา