Found: 9  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุดภาพคำศัพท์อาเซียน ตากาล็อก / เซเน็ส เอ. แคมโพเรดอนโด และอัญชลี วิสุทธิลักษณ์.
ชื่อผู้แต่งแคมโพเรดอนโด, เซเน็ส เอ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2557.
เลขเรียกPL5501 941,ย 499.221 ค94ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุดภาพคำศัพท์อาเซียน มลายู / ประเสริฐ เย็นประสิทธิ์.
ชื่อผู้แต่งประเสริฐ เย็นประสิทธิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2557.
เลขเรียกย 499.28 ป46ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุดภาพคำศัพท์อาเซียน ลาว / วิเชียร อำพนรักษ์.
ชื่อผู้แต่งวิเชียร อำพนรักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2557.
เลขเรียกย 495.919 ว72ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุดภาพคำศัพท์อาเซียน อินโดนีเซีย / ส่าหรี สุฮาร์โย.
ชื่อผู้แต่งส่าหรี สุฮาร์โย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2557.
เลขเรียกPL5075 ส65 2557,ย 499.221 ส75ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุดภาพคำศัพท์อาเซียน เขมร / พลอย แสงลอย.
ชื่อผู้แต่งพลอย แสงลอย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2557.
เลขเรียกย 495.932 พ45ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุดภาพคำศัพท์อาเซียน เมียนมา / ตูซาร์ นวย.
ชื่อผู้แต่งตูซาร์ นวย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2557.
เลขเรียกPL3931 662,ย495.8 ต72ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุดภาพคำศัพท์อาเซียน เวียดนาม / สรตี ปรีชาปัญญากุล.
ชื่อผู้แต่งสรตี ปรีชาปัญญากุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2557.
เลขเรียกย 495.922 ส43ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุดภาพระบายสีอาเซียนของเรา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายธุรกิจโรงพิมพ์, [2555?].
เลขเรียกE ส164 [2555?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนูน้อยเริ่มเรียนรู้อาเซียน / กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส.
ชื่อผู้แต่งกองบรรณาธิการเอ็มไอเอส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, [2555?].
เลขเรียกE ก19ห [2555?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา