Found: 180  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1+10 ภาษาอาเซียน : เปิดประตูสู่อาเซียน = Dictionary Asean / วรันธร ทองบ่อ ... [และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ซี แอนด์ เอ็น, [2555?].
เลขเรียกPL3509 ห3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1+10 ภาษาอาเซียน : เปิดประตูสู่อาเซียน = Dictionary ASEAN / วรันธร ทองบ่อ และคณะ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ซี แอนด์ เอ็น, [255-].
เลขเรียกP119.32.A8 ห159
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1+10 ภาษาอาเซียน = Dictionary ASEAN / วรันธร ทองบ่อ...[และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์อุดรธานี : ร้านสุริยา, [2556?]
เลขเรียกP119.32.A8 ห159 2556,341.2473 ห37ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องชวนรู้คู่อาเซียน / ธวัลกร ฉัตราธรรม, บ.ก. เรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรธรรม, ม.ป.ป.
เลขเรียก341.2473 ห159
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องASEAN PREP FOR TEENS / เนชั่นจูเนียร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค, 2556
เลขเรียก428.249591 อ252
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHello! this is the ASEAN festival 2013 /
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : ม.ป.พ., [2558?]
เลขเรียก959 ฮ57
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องVisit Khmer / สุธา วง.
ชื่อผู้แต่งสุธา วง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินทนิล , 2556.
เลขเรียกPL4325 .ส73 2556,495.923 ส784ว 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
8
image
ประเภทสื่อ Sound
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อาเซียน บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาภาษาต่างประเทศ [คอมพิวเตอร์ไฟล์] /...
ชื่อผู้แต่งบริษัท สื่อนำศึกษา มีเดียกรุ๊ป จำกัด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท สื่อนำศึกษา มีเดียกรุ๊ป จำกัด มปป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
9
image
ประเภทสื่อ Sound
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อาเซียน บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย [คอมพิวเตอร์ไฟล์] / บริษั...
ชื่อผู้แต่งบริษัท สื่อนำศึกษา มีเดียกรุ๊ป จำกัด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท สื่อนำศึกษา มีเดียกรุ๊ป จำกัด มปป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง การอ่านเขียนเรียนรู้ สู่ประชาคมอาเซียน สำหรับนักเรียนชั้น...
ชื่อผู้แต่งกรรยา จิตฟุ้ง.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556
เลขเรียก372.63044 ก181ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง ASEAN studies กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเร...
ชื่อผู้แต่งประภัสสร ศรีมากรณ์
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียกLB1529.T5 ป338ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากทักษะภาษามลายู: โอกาสในการแข่งขันของแรงงานไทยในตลาดอาเซียน = An an...
ชื่อผู้แต่งปภัศร ชัยวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2558
เลขเรียกDS521 ป-ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสภาพการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาศูนย์ภาษาอาเซียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ ...
ชื่อผู้แต่งบุญส่ง บุญทศ.
พิมพลักษณ์กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์, 2556.
เลขเรียกว374.1 บ43ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
14
image
ประเภทสื่อ Sound
ชื่อเรื่องการเตรียมความพร้อมในการสื่อด้าน ภาษาจีนเบื้องต้น สู่อาเซียน [คอมพิวเตอร์ไฟล์] / บริษัท สื่อนำศึกษา...
ชื่อผู้แต่งบริษัท สื่อนำศึกษา มีเดียกรุ๊ป จำกัด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท สื่อนำศึกษา มีเดียกรุ๊ป จำกัด มปป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
15
image
ประเภทสื่อ Sound
ชื่อเรื่องการเตรียมความพร้อมในการสื่อด้าน ภาษาอังกฤษ สู่อาเซียน [คอมพิวเตอร์ไฟล์] / บริษัท สื่อนำศึกษา มีเดี...
ชื่อผู้แต่งบริษัท สื่อนำศึกษา มีเดียกรุ๊ป จำกัด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท สื่อนำศึกษา มีเดียกรุ๊ป จำกัด มปป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา