Found: 632  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง6 : ผู้พิทักษ์โลก-แกะรอยอารยธรรม / อาร์โนลด์, นิก.
ชื่อผู้แต่งอาร์โนลด์, นิก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ , 2546.
เลขเรียกย อ-ร 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[เมคานิค สตาติก] = Mechanics statics / โดย สุรินทร์ เศรษฐมานิต ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์พระนคร : ชุมนุมวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [25--]
เลขเรียก621
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[โมเดิร์น แมกแคนิกส์] = Modern mechanics : กลศาสตร์ ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ / ระเด่น ปรัชญา
ชื่อผู้แต่งระเด่น ปรัชญา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ์, 2523.
เลขเรียก531
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBenzuser pocketbook / ศุภกฤต วงศ์รัศมี.
ชื่อผู้แต่งศุภกฤต วงศ์รัศมี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เบ็นซ์ยูสเซอร์พ็อกเก็ตบุ๊ค, 2546.
เลขเรียกTL145 ศ677
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEngineering Mechanics Dynamics : กลศาสตร์วิศวกรรม ภาคพลศาสตร์ ฮิบเบเลอร์ อาร์ ซี [Text]
ชื่อผู้แต่งอินทรชิต หอวิจิตร, ผู้แปล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ เบียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า 2548
เลขเรียก620.103 ฮ451ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องES 402 = Engineering mechanics II / ประมาณ เสริมสาธนสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งประมาณ เสริมสาธนสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2531.
เลขเรียกTA350 ป356 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องES 402 engineering mechanics II / ประมาณ เสริมสาธนสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งประมาณ เสริมสาธนสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, [2532].
เลขเรียกTA350 ป356
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องIntensive course strategic for entrance : physics / [สธน วิจารณ์วรรณลักษณ์]
ชื่อผู้แต่งสธน วิจารณ์วรรณลักษณ์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [255-]
เลขเรียกQC32 ส176
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMechanics of solids I = กลศาสตร์ของแข็ง 1 / คณิต เฉลยจรรยา
ชื่อผู้แต่งคณิต เฉลยจรรยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2540.
เลขเรียกTA405 ค129
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMechanics statics / สุรินทร์ เศรษฐมานิต ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [25--]
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMechanics statics / โดย สุรินทร์ เศรษฐมานิต และคนอื่น ๆ
ชื่อผู้แต่งสุรินทร์ เศรษฐมานิต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชุมนุมวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [25--?]
เลขเรียกQC129 ส861m 25--?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPhysics : Quick & easy 1 mechanics / วีรวุฒิ สถิตอภิบาลกุล
ชื่อผู้แต่งวีรวุฒิ สถิตอภิบาลกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียก531 ว74ฟ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPhysics quick & easy 1 : กลศาสตร์/ วีรวุฒิ สถิตอภิบาลกุล.
ชื่อผู้แต่งวีรวุฒิ สถิตอภิบาลกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สามลดา, 2557
เลขเรียก531 ว248พ 2557 ล.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องProblems in mechanics / ชุมนุมคณิตศาสตร์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มิตรสยาม, 2514.
เลขเรียกQA809 ส17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา