Found: 28  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกติกากรีฑา / แปลและเรียบเรียงโดย วิชิต เชื้อเชิญ, ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : การกีฬาแห่งประเทศไทย, [2530].
เลขเรียกGV731 ก32
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกติกากรีฑา [text] / อานัต หัตถา, ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์,วิสูตร จันทร์ดุ้ง.
ชื่อผู้แต่งอานัต หัตถา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : งานวิชาการ กองการฝึกอบรม สำนักพัฒนาบุคลากรกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย, 2546
เลขเรียก796.42 อ623ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรีฑา (ฉบับปรับปรุงกติกา) / บริษัทสกายบุ๊คส์ [text]
ชื่อผู้แต่งบริษัทสกายบุ๊คส์
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สกายบุ๊คส์, 2559.
เลขเรียกGV 1060.5 ก251,796.42 บ226ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรีฑา : ช่วงชั้นที่ 3 และ 4 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 25...
ชื่อผู้แต่งชนินทร์ ยุกตะนันทน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2547
เลขเรียก796.42 ช15ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรีฑา = Athletics / โดย รังสฤษฏิ์ บุญชลอ.
ชื่อผู้แต่งรังสฤษฏิ์ บุญชลอ.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : บริษัทสกายบุ๊กส์, 2544.
เลขเรียกGV731 .ร62 2544,796.42 ร112ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรีฑา = Athletics : รวมกฎ กติกาและพื้นฐานการเล่น / โดย ฝ่ายวิชาการบริษัท สกายบุ๊กส์ จำกัด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สกายบุ๊กส์, 2552.
เลขเรียกGV1060.5 ก251 2552,796.42 ก 11/2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรีฑาลู่ / สมชาย ไกรสังข์.
ชื่อผู้แต่งสมชาย ไกรสังข์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, [2540 ?].
เลขเรียก796.42 ส239ก 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรีฑาลู่ / สมชาย ไกรสังข์.
ชื่อผู้แต่งสมชาย ไกรสังข์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, [253?].
เลขเรียกGV1060.5 ส239
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสอนและการจัดการกรีฑา / เชิดชัย ชาญสมุทร.
ชื่อผู้แต่งเชิดชัย ชาญสมุทร.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ภาควิชาพลศึกษาและสันทนาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2549.
เลขเรียกGV712 .ช78 2549,796 ช748ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเป็นผู้ฝึกและเจ้าหน้าที่กรีฑาลู่และลาน / วิสูตร กองจินดา
ชื่อผู้แต่งวิสูตร กองจินดา
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2530.
เลขเรียก796.420693 ว796ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา