Found: 315  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe Big Story ภาค 1 อ่านเพื่อสอบ ข้อมูลและฎีกาสำคัญ อาญา/ The Justice Group,รวบรวม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: พิมพ์อักษร, [ม.ป.ป].
เลขเรียกกม 345 ด59
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe Big story อ่านเพื่อสอบ ข้อมูลและฎีกาสำคัญ (ฉบับเร่งรัดก่อนสอบ) ภาค 2 : กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2556
เลขเรียก340.09593 ด5911
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe big story อ่านเพื่อสอบ ข้อมูลและฎีกาสำคัญ (ฉบับเร่งรัดก่อนสอบ). ภาค 2 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, [255-]
เลขเรียกKPT4610 ด919,340.09593 ด5911
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe big story อ่านเพื่อสอบข้อมูลและฎีกาสำคัญ “ภารกิจพิชิตสอบ” ภาค 2 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สิทธิม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2556.
เลขเรียกกม.345 ด59 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe big story อ่านเพื่อสอบข้อมูลและฎีกาสำคัญ "ภารกิจพิชิตสอบ". ภาค 2, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สิทธ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, [255-].
เลขเรียกKPT4610 ด915
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe think tank คลังสมองประลองวิชา พยานหลักฐาน / คณะวิชาการ The Justice Group
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2553] (กรุงเทพฯ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร)
เลขเรียกKPT 1672 ด59 2553,กม 347.06 ด59 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
7
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องกฎลักษณะพยาน วันที่ 12 มีนาคม 2560 บรรยายโดย อาจารย์ธานี สิงหนาท / [Videorecording].
ชื่อผู้แต่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องกฎลักษณะพยาน วันที่ 16 มีนาคม 2560 บรรยายโดย อาจารย์ธานี สิงหนาท / [Videorecording].
ชื่อผู้แต่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องกฎลักษณะพยานหลักฐาน วันที่ 1 มีนาคม 2558 บรรยายโดย อาจารย์ธานี สิงหนาท / [Videorecording].
ชื่อผู้แต่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องกฎลักษณะพยานหลักฐาน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 บรรยายโดย อาจารย์ธานี สิงหนาท / [Videorecording].
ชื่อผู้แต่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องกฎลักษณะพยานหลักฐาน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 บรรยายโดย อาจารย์ธานี สิงหนาท / [Videorecording].
ชื่อผู้แต่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายพยาน / สุจิต ปัญญาพฤกษ์
ชื่อผู้แต่งสุจิต ปัญญาพฤกษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปณรัชช, 2553
เลขเรียกKPT1672 ส2421 2553,347.06 ส72ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายพยาน / สุจิต ปัญญาพฤกษ์.
ชื่อผู้แต่งสุจิต ปัญญาพฤกษ์.
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. ; ม.ป.ป.
เลขเรียก345.06 ส423ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายพยาน : [BOOK] ตามกฎหมายแก้ไขใหม่/ สุจิต ปัญญาพฤกษ์.
ชื่อผู้แต่งสุจิต ปัญญาพฤกษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตามกฎหมายแก้ไขใหม่, [2551?]
เลขเรียก347.06 ส752ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายพยาน [แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2554] / สุจิต ปัญญาพฤกษ์
ชื่อผู้แต่งสุจิต ปัญญาพฤกษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นไผ่, 2554.
เลขเรียกKPT1672 ส752ก 2554,347.06 ส423ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา