Found: 437  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่อง 1000 ประเด็น ภาษีสรรพากร / กัมปนาท บุญรอด
ชื่อผู้แต่งกัมปนาท บุญรอด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมสรรพากร, 2555
เลขเรียกHJ2950.55 ก64 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่อง 1000 ประเด็นภาษีสรรพากร . เล่ม 1 / มงคล ขนาดนิด ;[บรรณาธิการ :ฉันทนา วินิจจะกูล]
ชื่อผู้แต่งมงคล ขนาดนิด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สรรพากรสาส์น, 2551.
เลขเรียกHJ2950.55 ม114 ล.1,343.0553 ม11ร 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง400 คำถาม-คำตอบปัญหาภาษีอากร / Organised by Bangkok Training Center.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 253-].
เลขเรียกHJ2619 ส734
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCD-ROM ประมวลรัษฎากร อิเล็กทรอนิกส์ [electronic resource] = ThaiTax explorer / วิจัยและผลิตโดย ศู...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์, ค.ศ. 2000 [2543]
เลขเรียกK ซ332 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องUpdate กฎหมาย 2551 / กองบรรณาธิการ ทิพสุคนธ์ วงษ์เมือง, นาคินทร์ พิณเนียม, ประนอม เพ็ชรสมัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ, 2551.
เลขเรียกKPT3544.3.A52 อ63 2551,340 อ 446 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องupdate กฎหมาย 2552 / สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ.
ชื่อผู้แต่งสำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ, 2552.
เลขเรียกKPT3650 อ6 2552,346.07 พ533อ 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องUpdate กฎหมาย 2553 / โดย กองบรรณาธิการ สำนักพัฒนาการบริการธรรมนิติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองบรรณาธิการ สำนักพัฒนาการบริการธรรมนิติ, 2553
เลขเรียกKPT3544.3.A52 อ63 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายภาษีอากร / สุวนัย ทะคำสอน.
ชื่อผู้แต่งสุวนัย ทะคำสอน.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2556.
เลขเรียก343.04 ส465ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายภาษีอากร และประมวลรัษฎากร (แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ พ.ศ.2559): พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธ...
ชื่อผู้แต่งคณะวิชาการ The Justice Group
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: พิมพ์อักษร, 2558
เลขเรียก343.04 ก114
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายภาษีอากร และประมวลรัษฎากร (แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2562) / คณะวิชาการ The Justice Group
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายภาษีอากรและประมวลรัษฎากร (เเก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ.2560) Text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2560
เลขเรียกKPT3550 ก117 2560,343.04 ก114 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายภาษีอากรและประมวลรัษฎากร (แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2561) / คณะวิชาการ The Justice Group.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2561.
เลขเรียกKPT3550 ก25 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายรอบตัวเรา / บำรุง ตันจิตติวัฒน์
ชื่อผู้แต่งบำรุง ตันจิตติวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟันนี่พับบลิชชิ่ง, 2524
เลขเรียก340 บ647ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น การบริหารท้องถิ่น สำหรับนักบริหารภาครัฐและเอกชน / พลประสิทธิ์ ฤท...
ชื่อผู้แต่งพลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา
พิมพลักษณ์ม.ป.พ. : ม.ป.ท., [254-]
เลขเรียกHJ9578.7 พ441ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา