Found: 418  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่อง 1000 ประเด็น ภาษีสรรพากร / กัมปนาท บุญรอด
ชื่อผู้แต่งกัมปนาท บุญรอด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมสรรพากร, 2555
เลขเรียกHJ2950.55 ก64 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่อง 1000 ประเด็นภาษีสรรพากร . เล่ม 1 / มงคล ขนาดนิด ;[บรรณาธิการ :ฉันทนา วินิจจะกูล]
ชื่อผู้แต่งมงคล ขนาดนิด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สรรพากรสาส์น, 2551.
เลขเรียกHJ2950.55 ม114 ล.1,343.0553 ม11ร 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง400 คำถาม-คำตอบปัญหาภาษีอากร / Organised by Bangkok Training Center.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 253-].
เลขเรียกHJ2619 ส734
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCD-ROM ประมวลรัษฎากร อิเล็กทรอนิกส์ [electronic resource] = ThaiTax explorer / วิจัยและผลิตโดย ศู...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์, ค.ศ. 2000 [2543]
เลขเรียกK ซ332 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องupdate กฎหมาย 2552 / สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ.
ชื่อผู้แต่งสำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ, 2552.
เลขเรียกKPT3650 อ6 2552,346.07 พ533อ 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องUpdate กฎหมาย 2553 / โดย กองบรรณาธิการ สำนักพัฒนาการบริการธรรมนิติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองบรรณาธิการ สำนักพัฒนาการบริการธรรมนิติ, 2553
เลขเรียกKPT3544.3.A52 อ63 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายภาษีอากร / สุวนัย ทะคำสอน.
ชื่อผู้แต่งสุวนัย ทะคำสอน.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2556.
เลขเรียก343.04 ส465ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายภาษีอากร-ประมวลรัษฎากร / คณะวิชาการ เดอะ จัสทิส กรุ๊ป [text]
ชื่อผู้แต่งคณะวิชาการ เดอะ จัสทิส กรุ๊ป
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, ม.ป.ป.
เลขเรียก343.04 ค125ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายภาษีอากรและประมวลรัษฎากร (เเก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ.2560) Text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2560
เลขเรียกKPT3550 ก117 2560,343.04 ก114 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายภาษีอากรและประมวลรัษฎากร (แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2561) / คณะวิชาการ The Justice Group.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2561.
เลขเรียกKPT3550 ก25 2561,343.59304 ค121ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายภาษีอากรและประมวลรัษฎากร / คณะวิชาการ The Justice Group
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2559
เลขเรียกKPT3550 ก137 2559,343.04 ก139
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายมหาชนเบื้องต้น / บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ.
ชื่อผู้แต่งบุญศรี มีวงศ์อุโฆษ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562 [2019]
เลขเรียกK3150 .บ725 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายรอบตัวเรา / บำรุง ตันจิตติวัฒน์
ชื่อผู้แต่งบำรุง ตันจิตติวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟันนี่พับบลิชชิ่ง, 2524
เลขเรียก340 บ647ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น การบริหารท้องถิ่นสำหรับนักบริหารภาครัฐและเอกชน / พลประสิทธิ์ ฤ...
ชื่อผู้แต่งพลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2544?]
เลขเรียกKPT3660 พ441ก 2544?,342.089 พ441ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา