Found: 887  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 เมษายน 2525 90 ปี กระทรวงศึกษาธิการ / กระทรวงศึกษาธิการ.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จงเจริญการพิมพ์, 2525.
เลขเรียกL591.B2 ก4ก7 2525,370.0609593 ศ311ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 วิธีแก้กลโกงที่ดิน / ไชยยศ เหมหะรัชตะ.
ชื่อผู้แต่งไชยยศ เหมะรัชตะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2538.
เลขเรียก658 ช882ส 2538.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 วิธีแก้กลโกงที่ดิน / ไชยยศ เหมะรัชตะ.
ชื่อผู้แต่งไชยยศ เหมะรัชตะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญชน, 2534.
เลขเรียกK- ช97,333.33 ช882ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี กรมที่ดิน
ชื่อผู้แต่งกรมที่ดิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2543.
เลขเรียก351.593 มท07ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี กรมที่ดิน / กรมที่ดิน.
ชื่อผู้แต่งที่ดิน, กรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมที่ดิน, 2544.
เลขเรียก351.593 ท343ร 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี กรมที่ดิน กรมที่ดิน [text]
ชื่อผู้แต่งกรมที่ดิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย 2544.
เลขเรียก333 ก17ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปีกรมที่ดิน : รวมบทความการที่ดิน / กรมที่ดิน
ชื่อผู้แต่งกรมที่ดิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2543
เลขเรียก346.043 ท34ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 กลยุทธ์นายหน้าค้าอาคาร-ที่ดิน / ทันพงษ์ รัศนานันท์, บรรณาธิการรวบรวม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมิต, 2537.
เลขเรียก333.33 ท351ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 กลโกง ธุรกิจบ้านและที่ดิน เล่ม 1 / ทันพงษ์ รัศนานันท์, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ดอกเบี้ย, 2533.
เลขเรียก346.043 ร192 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 กลโกง ธุรกิจบ้านและที่ดิน เล่ม 1 / ทันพงษ์ รัศนานันท์, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายน้ำ, 2537.
เลขเรียก346.043 ร192 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 กลโกง ธุรกิจบ้านและที่ดิน เล่ม 2 / ทันพงษ์ รัศนานันท์, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายน้ำ, 2537.
เลขเรียก346.043 ร192 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 กลโกงธุรกิจบ้านและที่ดิน / ทันพงษ์ รัศนานันท์ ; บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พับลิเคชั่น , 2533.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 คดีที่ดิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2538.
เลขเรียก348 ร 235 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 คดีที่ดิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2538
เลขเรียก343.025 ห1531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 คดีที่ดิน : สารพัดวิธีรับมือกลโกงทุกรูปแบบ / ณรงค์ นิติจันทร์.
ชื่อผู้แต่งณรงค์ นิติจันทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมิต, 2539.
เลขเรียกK- ณ43
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา