Found: 9  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิษและกลไกการออกฤทธิ์ของวัตถุมีพิษเกษตร / กรมวิชาการเกษตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2548.
เลขเรียกSB951 พ767,QV600 พ763 2548,632.95 อ44พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรฐานและแนวปฏิบัติการเรียนการสอน MOOC ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ / ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ, ...
ชื่อผู้แต่งปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2560
เลขเรียกLB1044.87 ป-ม 2560,371.33 ป453ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยูบิควิตัสเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการเรียนรู้ : การออกแบบที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในศตวรรษ...
ชื่อผู้แต่งจินตวีร์ คล้ายสังข์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียกLB1028.3 จ2356 2561,371.334 จ354ย 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมมิตรคิดเรื่องการเรียนรู้ : ประสบการณ์ภาคปฏิบัติจากคนยุคอนาล็อกถึงชนรุ่นดิจิทัล / บรรณาธิการ โดย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้, 2557
เลขเรียกLB1051 ร 2557,370.1523 ร157 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ เรื่อง สื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา / ศูนย์เทคโนโล...
ชื่อผู้แต่งสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน. ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ฯ, 2547.
เลขเรียกLB1028.55 ส63,371.334 ส215ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา [พิมพ์ครั้งที่ 2 2553] / สุรศักดิ์ ปาเฮ
ชื่อผู้แต่งสุรศักดิ์ ปาเฮ
พิมพลักษณ์แพร่ : หจก. แพร่ไทยอุตสาหการพิมพ์ , 2553
เลขเรียกLB1043 �854� 2553,371.33 ส247ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอน 275442 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนชั้นสูง = Advanced computer assisted instruction...
ชื่อผู้แต่งจรัญ แสนราช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2548.
เลขเรียกLB1028.65 จ154
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง����Ԩ����оѲ�ҡ�����¹����͹�����к�����硷�͹ԡ�����;Ѳ�Ҥ����Դ���ҧ��ä�ͧ�ѡ�֡���дѺ�ش��֡�� : ��§ҹ����Ԩ�� = The r...
พิมพลักษณ์[��ا෾�] : �ӹѡ�ҹ��С�������Ԩ����觪ҵ�, 2558
เลขเรียกǨ 371.33 �64�
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา